דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

העבודה היא המקום שאנו מבלים בו שעות רבות לאורך היום ומטבע הדברים, היא כוללת אינטראקציות מרובות עם אנשים אחרים. אך מתי השיחה גולשת לפסים לא הולמים וכיצד לעצור אותה? לפניכם מספר דוגמאות להטרדה מינית בעבודה שחשוב להכיר:

 

אחראי המשמרת מציע הצעה מינית

אם המנהל או האחראי מציע יותר מפעם אחת הצעה בעלת אופי מיני, מדובר בהתנהגות שנחשבת להטרדה מינית. גם אם לא היה סירוב מפורש מצד הכפופ/ה והם הגיבו בהסמקה, נאלמו דום או חייכו בביישנות, הדבר נחשב להטרדה מינית.

הסיבה לכך היא משום שהחוק תמיד רואה בכפופים כחלשים יותר מעצם תפקידם ולכן פחות מסוגלים להתנגד למעשה בעת ההתרחשות.

 

הבוס מציע הצעה מינית והעובדת מסכימה

מה קורה במצבים שבהם העובדת מסכימה לקיום אקט מיני עם הבוס? כאן הדברים ייבדקו לעומק, כאשר המשטרה ומקום העבודה יבדקו האם ההסכמה נבעה מחשש לפיטורין או כתוצאה מהאישיות האסרטיבית של הממונה, שעלולה להעלות גם את חשש העובדת מהתנכלות. בכל מקרה, החוק רואה בהתנהגות מהסוג הזה ניצול יחסי מרות במקום העבודה.

 

העובדים ניהלו מגע מיני, אבל העובדת סירבה בפעם שאחרי

אם העובדת נענתה להצעה מינית ואכן התקיים מגע מיני בינה לבין אחד העובדים בהסכמה, אך היא סירבה למחרת או בפעם שאחרי, על העובד להרפות מהנושא. החוק קובע כי במצב זה, כל הצעה נוספת מצד העובד תיחשב להטרדה מינית.

 

עמית לעבודה מציע הצעה מינית

אם מדובר בעובד מן המניין שאיננו הממונה, הרי שגם כאן עשויה להתגלות התנהגות מטרידה. אבל על פי החוק, מאחר ולא מתקיימים יחסי מרות או תלות, העובד/ת חייבים להתנגד באופן מפורש ולהבהיר מילולית שהם לא מעוניינים. רק במצב שבו העמית יציע שוב את ההצעה המינית, הדבר ייחשב להטרדה מינית וניתן להתלונן על כך.

 

ומה אם רק אמרו לי שאני נראית טוב היום?

אמירה מהסוג הזה אינה נחשבת להטרדה מינית. אך אם מתקיימות אמירות כמו: "מה עשית אתמול בלילה", "מה לבשת לדייט", "איחרת כי חגגת עם מישהו?" וכו', זוהי הטרדה מינית.

 

עובד שלח לי לינק לאתר פורנו

אם עמית לעבודה ביצע את המעשה, צריך להבהיר לו מפורשות שלא מעוניינים בכך. אם שולח שוב, מדובר בהטרדה. כאשר ממונה מבצע את המעשה – הדבר נחשב להטרדה מינית גם מבלי להביע התנגדות מפורשת.

 

שאלו אותי לגבי הנטייה המינית שלי

אף עובד או עובדת אינם מחויבים לבשר או לומר דבר על נטייתם המינית. אם העובד/ת סובלים מהתייחסויות לנושא, די בשאלה או אמירה אחת כדי שהדבר ייחשב על פי חוק להטרדה מינית.

 

הטרדה מינית בעבודה: מה לעשות?

אם הוטרדתם מינית במקום העבודה, תוכלו לפעול באחת או כל האפשרויות הבאות: הגשת תלונה במשטרה, הגשת תלונה במקום העבודה, תביעה לפיצוי כספי ודרישה להחזרה לעבודה, אם המקרה כלל פיטורין שלא כחוק או כתוצאה מהתנכלות. רצוי להתייעץ לגבי האפשרויות המוצלחות ביותר בהתאם לנסיבות העניין ולפנות אל עורך דין הטרדה מינית בעבודה בהקדם.

 

עורך דין עובד