מיסים

אילו הקלות במס קיימות לחולי סרטן?

מחלת הסרטן היא מחלה קשה למדי אשר יכולה להביא לתוצאות טרגיות. מדינת ישראל מכירה בחומרת המחלה ובהשלכותיה הקשות על הלוקים בה, ובהתאם מונהגת מדיניות מקלה