האם חיילים יכולים לקבל פטור ממס הכנסה?

חיילים בשירות חובה אינם זכאים לפטור ממס הכנסה עקב שירותם הצבאי ובכל מקרה רמת ההכנסה של מרבית החיילים אינה במדרגות המס הרלוונטיות למיסוי. נכי צה"ל ששוחרו עקב נכותם זכאים לפטור ממס הכנסה במידה ומדובר בנכות קשה לשם שיקומו של הנכה. חיילים משוחררים שאינם נכים אינם זכאים לפטור ממס אך ישנן הטבות הנוגעות לנקודות הזיכוי.

 

נכי כוחות הביטחון

פטור ממס הכנסה לנכי צה”ל ניתן לאדם עובד שהכנסתו מוגדרת כהכנסה מיגיעה אישית ולרוב הפטור אינו חל על הכנסות שקיבל הנכה משכר דירה או מהריבית על ההשקעות שביצע. אופן חישוב דרגת הנכות הינו מורכב ובהתאם לאחוז הנכות נקבע גובה הפטור. במקרים רבים לא יהיה מדובר בפטור מלא אלא בהנחה בתשלום המס. עוד על אישור פטור ממס הכנסה ראו כאן.

 

ועדה רפואית במשרד הביטחון

על מנת לקבל פטור חלקי או מלא ממס הכנסה עקב נכות יש צורך שנכה צה”ל יוכר ככזה על פי הדרך המקובלת באמצעות הגשת תביעה לקצין התגמולים שבמשרד הביטחון. לאחר שזה הוכר כנכה צה”ל וקיבל מהוועדה הרפואית במשרד הביטחון את דרגת נכותו הוא יכול לברר אם נכותו זו מזכה אותו ולהגיש בקשה לפקיד השומה במס הכנסה.

 

ללא תלות אם הפגיעות צבאיות

פטור ממס הכנסה ניתנת לנכים שדרגת נכותם הרפואית  90% ומעלה ללא קשר אם הפגימות קשורות לשירותם הצבאי. במידה והוועדה הרפואית במשרד הביטחון לא קבעה דרגת נכות צבאית מזכה, נכי כוחות הביטחון שסובלים ממחלות כרוניות יכולים להגיש בקשה למס הכנסה על מנת לעמוד בפני ועדה מיוחדת לבדיקת הפגימות הנוספות ואם אלו מזכות.

 

מענק מס הכנסה

לפצוע צה"ל שלא זכאי לפטור עקב דרגה נמוכה של נכות רפואית ניתנת הטבה ייחודית שנועדה לעודד את ההשתלבות של נכי צה"ל בשוק התעסוקה בצורת תגמול חודשי נוסף מאגף השיקום.. מענק מס הכנסה זה אינו ניתן אוטומטי ויש לפנות למחוז השיקום עם טופס 106  לשם מימושו. חשוב לדעת שהטבה אינה ניתנת לפצועי צה"ל שזכאים לפטור ממס הכנסה.

מס הכנסה

הטבות מס לחיילים משוחררים

מדינת ישראל מעניקה לחיילים משוחררים הטבות מס שונות בין היתר באמצעות נקודות זיכוי. נקודות זיכוי מוענקות לחיילים משוחררים למשך תקופה של 3 שנים מיום שחרורם מהשירות הצבאי. מי ששירת בין 12 ל- 23 חודשים זכאי לנקודת זיכוי אחת למי ששירת מעל ל-23 חודשים ל-2 נקודות זיכוי.

מכיוון שחיילים משוחררים מצויים לרוב ברמות השכר במדרגת מס נמוכה, כאשר לקוחים בחישוב את נקודות הזיכוי הדבר לרוב יוביל לפטור מלא ממס הכנסה. כפי שציינו, מדובר כאן בפטור במשתמע ולא בפטור המזכה מראש והוא תלוי ברמת שכרו של החייל המשוחרר ואין דומה לוחם משוחרר המשרת באבטחת אישים ומשוחרר מ-8200 שגויס לחברת הייטק.

 

סיכום פטור ממס הכנסה לחיילים

לסיכום הנושא, חיילים בעת שירותם הצבאי אינם זכאים לפטור ממס הכנסה בדרך כלל. חיילים משוחררים עשויים לקבל פטור מעשי עקב נקודות הזכות במס הכנסה. נכי צה"ל יכולים לקבל פטור במידה ונכותם הבריאותית עומדת ברף ובמידה ולא הם עשויים להיות זכאים למענק מס הכנסה.

מס הכנסה