האם ניתן לבטל דו"ח על שימוש בטלפון בזמן הנהיגה?

אחד הדוחות הנפוצים ביותר הניתנים כיום לנהגים בישראל, הוא דוח על שימוש בטלפון בזמן הנהיגה. דווקא העובדה כי מדובר בדוח נפוץ כל כך, מקילה על האפשרות לערער עליו. מכיוון שכך, ככל שקיבלתם דוח על שימוש בטלפון בזמן נהיגה, פנו אל עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה אשר יוביל, בסבירות גבוהה, להקלה ואף לביטול הדוח.

 

עבירת השימוש בטלפון בנהיגה

עבירת השימוש בטלפון הנייד במהלך הנהיגה מתוקנת, ככל עבירות התנועה האחרות, בתקנות פקודת התעבורה – התשכ"א. התקנות קובעות מה הן עבירות התנועה בישראל ואף קובעות את העונשים על עבירות אלו. התקנות מייחדות סעיף מיוחד, סעיף 28 (ב), לעבירת השימוש בטלפון נייד.

חשוב להדגיש כי הימצאות הסעיף המיוחד לעבירת השימוש בסלולר, כלל אינה מובנת מאליה. קיים סעיף בתקנות, סעיף 28 (א), אשר אוסר על הסחת הדעת בזמן הנהיגה ומחייב את הנהג להותיר את 2 ידיו על ההגה, ככל שלא נדרשת הזזת יד אחת לשם תפעול הרכב או שמירה על חוקי התנועה.

ניתן היה, ללא כל קושי, להרשיע נהגים שהשתמשו בטלפון על בסיס סעיף זה. אלא שהמחוקק רצה להחמיר בענישה על שימוש בטלפון ולכן יצר סעיף מיוחד לעבירה זו, הקובע כך:

(1)   בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א)   לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב)   לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

 

החוק מגדיר מהי עבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה ברכב. מי שאוחז בטלפון הנייד או  משתמש בו בזמן הנהיגה, עובר על סעיף 28 (ב) לתקנות הפקודה ויורשע על פי סעיף זה. הענישה על שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה, חמורה באופן יחסי לעבירות התנועה האחרות. הנהג ייקנס בסכום של 1,000 שקלים וכן ייצברו לחובתו 8 נקודות. מי שנצברו נגדו 12 נקודות יחויב בקורס נהיגה מונעת ומי שצבר 36 נקודות – צפוי לשלילה של רישיון הנהיגה שלו.

 

ערעור על דו"ח שימוש בטלפון

יש לדעת כי דוח על שימוש בטלפון בזמן הנהיגה אינו סוף פסוק. עורך דין תעבורה בחיפה או בכל מקום אחר יוכל לערער על הדוח, תגישו בקשה להישפט ועורך הדין יפעל בפני בית המשפט לביטול הדוח שלכם. עורך הדין יוכל לטעון כי השוטר עמד במקום שאינו אפשר ראיה מובהקת של הנהג בזמן שהשתמש בטלפון. לחלופין, יוכל לטעון עורך הדין כי תיעוד העבירה לא נעשה כדין או כי הרכב לא היה "בתנועה" על פי דרישות החוק.

 

לסיום – מה לעשות בזירה

לסיום, דעו כי לפעולותיכם בזמן אמת יש השפעה מכרעת על הצלחת הערעור. כדי שהטענות יישמעו, חשוב כי אתם תכחישו לכל אורך הדרך, גם בפני השוטר נותן הדו"ח, את השימוש בטלפון. אם תודו בשימוש כלשהו, הערעור על הדו"ח יהיה קשה יותר. בנוסף, תעדו את השוטר ואת הזירה. בכך, תגדילו את סיכויי הצלחת הערעור.

טלפון, נהיגה