האם ניתן לתבוע רופא צבאי על רשלנות רפואית?

ידועה האמרה כי חייל הוא רכוש צה"ל. אמרה זו, כמובן, אינה מדויקת כלל וכלל ובכל זאת יש בה מן האמת. צה"ל הוא האחראי על החיילים והחיילים מחויבים לעמוד לשירותו ולציית לפקודותיו. עם זאת, ישנן חובות אשר גם הצבא חב כלפי החייל כאשר בכללן ניתן למצוא חובות למתן טיפול רפואי הולם. במקרים בהם הטיפול אינו הולם, ניתן לתבוע את הרופא הצבאי בתביעת רשלנות רפואית.

 

הגשת תביעות רשלנות רפואית

כאשר אתם חווים רשלנות רפואית, קמה לכם זכות לתבוע תביעות רשלנות רפואית כנגד המוסד הרפואי וכנגד הרופא המטפל בכם. תביעות אלו יוכלו לזכות אתכם בסכומי פיצויים נאים, אם הם יוגשו נכון על ידי עורך דין המתמחה בתביעות אלו.

כדי שהתביעות אכן יזכו להצלחה ויזכו את התובעים בפיצויים, עליהן להתנהל נכון ומי שיגיש אותן צריך להיות עורך דין רשלנות רפואית מומחה בתחומו הפועל באזור מגוריכם. כך, אם אתם גרים בצפון, למשל, חפשו עורכי דין רשלנות רפואית מובילים בצפון שייצגו אתכם וימקסמו את סיכויי הזכייה שלכם בהליך.

 

שלושה יסודות בעוולת הרשלנות

עוולת הרשלנות מושתתת על שלושה יסודות הטעונים הוכחה במשפט. שלושת היסודות הם יסוד ההתרשלות, יסוד הנזק ויסוד הקשר הסיבתי. יסודות אלו קבועים בסעיף 35 לפקודת הנזיקין אשר מסדיר את עוולת הרשלנות בישראל.

 

1.     יסוד ההתרשלות

התרשלות מוגדרת בדין הישראלי כחריגה מסטנדרט ההתנהגות הסביר המצופה מאדם במעמדו של המתרשל. במקרים של רשלנות רפואית, התרשלות תתרחש, כמובן, כאשר הרופא חורג מסטנדרט ההתנהגות המצופה מרופאים.

כך, רופא שלא אבחן מחלה שהיה עליו לאבחן – התרשל. רופא מנתח ששכח מחט בתוך גופו של מנותח – התרשל. רופא מיילד שלא ביקר יולדת בתדירות הרצויה התרשל אף הוא וכך גם רופא עיניים אשר העניק למטופל טיפות עיניים המסוכנות לו, כאשר היה עליו לדעת כי הטיפות מסוכנות עבור המטופל המסוים.

 

2.     יסוד הנזק

לא די להוכיח כי קרתה התרשלות כדי לזכות בתביעת רשלנות. יש להוכיח גם כי התרחש נזק לתובע. אם המטופל שקיבל את טיפות העיניים, למשל, לא השתמש בהן וממילא לא נפגע מהן, הרי שהוא לא יהיה זכאי לתבוע את הרופא בתביעת רשלנות שכן לא התרחש לו כל נזק.

 

3.     יסוד הקשר הסיבתי

יסוד הקשר הסיבתי קושר בין ההתרשלות לבין הנזק. הקשר הסיבתי מוכיח כי הנזק קרה בעקבות ההתרשלות וכי אחד אכן הוביל לשני. הוכחת שלושת היסודות תוביל לזכייה במשפט הרשלנות הרפואית.

 

רשלנות רפואית בצבא

ככל רופא אחר, גם רופא צבאי מחויב לסטנדרט מסוים המצופה ממנו. כאשר הרופא הצבאי חורג מסטנדרט זה – הוא התרשל. אם נגרם נזק בעקבות ההתרשלות, ניתן לתבוע אותו על רשלנות רפואית. ניתן להגיש תביעה זו גם שנים לאחר השחרור, ככל שהתביעה לא התיישנה.

 

לסיכום

לסיכום, ניתן לתבוע רופא צבאי בתביעת רשלנות רפואית. זאת, כאשר מתקיימים יסודות עוולת הרשלנות – יסודות ההתרשלות, הנזק והקשר הסיבתי.

פטיש