מה ההבדל בין חשבון בנק מוגבל לבין חשבון מוגבל חמור?

החשבון שלכם הוגבל בעבר וכעת הוא לקראת מעבר להיות חשבון מוגבל חמור, מדובר במקרים דומים אך שונים, מה בדיוק ההבדל?

בנק ישראל ויחד איתו כמובן שכל הבנקים האחרים מעוניינים לדעת אילו חשבונות בנק, ובהתאם גם אילו אנשים ועסקים, אינם עומדים בהתחייבויות שלהם כך שהם לא יתנו להם לבצע פעולות כגון מתן אשראי. לצורך כך, בנק ישראל מסמן אנשים על ידי הגבלת חשבון הבנק שלהם ומתריע זאת לכל שאר הבנקים בישראל. עקב כך, על החשבונות הללו מוטלות סנקציות ומעטות הפעולות שאכן ניתן לבצע בהם.

 

מתי חשבון יוגדר חשבון מוגבל?

על מנת שהחשבון שלכם יוגדר כחשבון בנק מוגבל צריכים להתקיים שני תנאים. כמובן שלאחר שהחשבון הוגדר מוגבל ניתן לחתור לקבלת ביטול הגבלה על חשבון בנק אך עד שזה מתקבל עוד עד שעוברים 12 חודשים, החשבון מוגדר מוגבל. גם אם עברה שנה מרגע הגדרת החשבון כמוגבל, אמנם בעל החשבון יוכל לעשות פעולות בחשבון אך הרישום לא נמחק.

 

תנאים להגדרת חשבון כמוגבל

  1. צ'קים דחויים – חזרה של לפחות 10 צ'קים ללא כיסוי אשר כתב בעל החשבון אך הם חזרו בשל אי יכולת לשלם אותם או מכל סיבה אחרת
  2. פרק זמן – חזרת הצ'קים צריכה להיות בפרק זמן של 12 חודשים כלומר שנה, כך שעברו יותר מ-15 ימים מהצ'ק הראשון לאחרון

 

מתי חשבון יוגדר חשבון מוגבל חמור?

הגדרת חשבון כחשבון מוגבל חמור מטילה הרבה יותר הגבלות וסנקציות על בעל החשבון שהוגבל. הגדרת חשבון בנק כחשבון מוגבל חמור בהכרח תקרה לאחר שהחשבון כבר הוגדר מוגבל פעם אחת ובפרט לאחר שהוגדר בפעם השנייה כמוגבל. כל זאת בפרק זמן של עד 3 שנים מרגע כניסת ההגבלה הראשונה לתוקף ועד השנייה. תוקף הגדרת חשבון כחשבון בנק מוגבל חמור היא שנתיים, כלומר תקופה ארוכה פי 2 מהגדרת חשבון כמוגבל.

 

אילו חשבונות מוגבלים?

  1. חשבון מוגבל – כל ההגבלות מוטלות רק על החשבון שהוגבל כך שבאם לבעל החשבון יש חשבונות נוספים הוא יכול לעשות בהם כרצונו ללא מפריע
  2. חשבון מוגבל חמור – כל ההגבלות מוטלות על כל החשבונות של בעל החשבון שהוגבל, גם כאלה שהוא רק שותף בהם או אפילו רק מיופה כוח בהם

חשבון מוגבל מוטל כאשר חזרו בפרק זמן של מעל 15 ימים ועד שנה, לפחות 10 צ'קים. מרגע זה יוטלו על החשבון הזה בלבד הגבלות למשך תקופה של 12 חודשים מרגע כניסת ההגבלה לתוקף. באם אדם יוגבל שנית בתוך 3 שנים מרגע כניסת ההגבלה לתוקף, הוא יוגדר מוגבל חמור וכל החשבונות שלו יוגבלו לתקופה של שנתיים מרגע כניסת ההגבלה לתוקף. שני המקרים מורכבים מאוד מבחינה כלכלית ועל כן, חשוב לצפות אותם לפני שמגיעים ולהימנע ככל האפשר (בסיוע איש מקצוע) מקבלת הודעה בדבר הגבלה או הגבלה חמורה. לפרטים נוספים פנו לאיש מקצוע כמו עו"ד שמעון גיגי לייעוץ מקצועי.

 

פטיש