חוקי נזקי רכוש: הגנה על זכויותיך כבעל בית או דייר

נזקי רכוש יכולים להיגרם בדרכים רבות, כבעל בית, כדייר, בתאונות דרכים, שריפות, גניבות או פשעים אחרים. אם נגרם לך נזק לרכוש, חשוב להכיר את זכויותיך – על כך במאמר הבא.

 

האחריות לנזקי רכוש

האחריות לנזקי רכוש נקבעת לפי חוקי הנזיקין בישראל. חוקים אלו קובעים כי מי שגרם לנזק לרכוש אחר, אחראי לפצות את בעל הרכוש הניזוק. האחריות לנזקי רכוש יכולה להיות של אדם פרטי, תאגיד או גוף ציבורי. האחריות יכולה להיות על בסיס רשלנות, כוונה או חריגה מחובות חוזיות. למשל, כשמדובר על תביעה נזקי מים מוכחת כתוצאה מרשלנות של הקבלן או השכן, ניתן יהיה לקבל פיצוי עבור הנזקים ברכוש מהאדם שגרם לנזקים.

האחריות לנזקי רכוש

הגנה על זכויותיך כבעל בית או דייר

אם אתה בעל בית או דייר, ישנם מספר דברים שאתה יכול לעשות כדי להגן על זכויותיך במקרה של נזקי רכוש:

  • רכוש ביטוח רכוש – ביטוח רכוש הוא הדרך הטובה ביותר להגן על עצמך מפני נזקי רכוש. ביטוח רכוש מכסה את עלות תיקון או החלפת הרכוש הפגוע, וכן את הפסד ימי העבודה שנגרמו כתוצאה מהנזק.
  • דאג לביטוח צד ג – 'ביטוח צד ג' מכסה נזקים שנגרמו לרכוש של אחרים. אם אתה בעל בית, עליך לרכוש ביטוח צד ג' כדי להגן על עצמך במקרה של נזק לרכוש של דיירים או מבקרים.
  • שמור על הרכוש שלך במצב תקין – טיפול שוטף ברכוש שלך יכול לעזור למנוע נזקים. לדוגמה, אם אתה בעל בית, חשוב לבדוק את הגג והחלונות שלך באופן קבוע כדי לוודא שהם תקינים.
  • תעד את הנזק – אם נגרם נזק לרכוש שלך, חשוב לתעד אותו באופן מפורט. צילום הרכוש הפגוע ויצירת רשימה של כל הנזקים שנגרמו הוא דרך טובה לתעד את הנזק.

 

כיצד לקבל פיצוי בגין נזקי רכוש?

אם נגרם לך נזק לרכוש כבעל בית או כדייר, עליך לפנות לחברת הביטוח שלך. חברת הביטוח תבדוק את התביעה והאחריות לתשלום הפיצוי. ניתן לדחות את הצעת הפיצוי ולפנות לבית המשפט במידה והפיצוי אינו מכסה את הנזק. למשל, נזקי הצפה או צנרת עלולים לגרום לנזק רב שבגינו תשלום הפיצוי יהיה גבוה. במקרה וחברת הביטוח מציעה תשלום נמוך, פנה לסיוע של עורך דין נזקי צנרת לקבלת פיצוי הוגן.

 

איזה פיצוי תקבל מחברת הביטוח כבעל בית או כדייר שנפגע רכושו?

הפיצוי שניתן לקבל בגין נזקי רכוש כולל עלויות תיקון הנזקים, הפסד ימי עבודה בעקבות הנזקים וכל הוצאה נוספת שנגרמה מהנזקים. על מנת לקבל פיצוי הוגן יש להוכיח שהנזק נגרם כתוצאה מנזק שנגרם על ידי בעל הבית או הדייר, שהרכוש הניזוק הוא שלך ושנגרם מספיק נזק המחייב פיצוי. בשורה התחתונה, התייעצות עם עורך דין תסייע לקבל את המגיע לך.

פיצוי בגין נזקי רכוש