האם חיילים יכולים לתבוע באופן חופשי?

חיילים במהלך שרותם הצבאי יכולים לתבוע בנושאים אזרחיים שונים ובין היתר גם להגיש תביעות נזיקין בעקבות נזקים שנגרמו להם במהלך השרות הצבאי. המשרתים בצבא מוצאים עצמם לא אחת מעורבים באירועים ביטחוניים צבאיים כשהם פגועים  פיזית או נפשית (הלומי קרב).

על פי חוק הנכים תשי"ט – 1959 והתקנות הנלוות אליו, איש צה"ל הסובל מפציעות פיזיות / נפשיות, או נכויות בשל שירותו הצבאי, יוכל להגיש תביעות נגד הצבא  למשרד הביטחון להכיר בנכותו ולקבל פיצויים בהתאם.

בנושא זה יעסוק המאמר הבא.

 

הגשת תביעות של חיילים נגד הצבא

חיילי מילואים, חיילי קבע , סדיר, אנשי שב"ס ומשטרה, עובדי משמר הכנסת, ונציגים קונסולריים, אנשי שב"כ, ומוסד יכולים להגיש תביעות למשרד הביטחון לתשלומי פיצויים במידה ונפגעו במהלך שרותם הצבאי, וגם במהלך חופשה ללא קשר לפעולה צבאית. לצורך כך הם יכולים להיעזר בייצוג של עו"ד נזיקין תל אביב.

האם חיילים יכולים לתבוע באופן חופשי

הבחנה בין אנשי קבע וחיילים בסדיר

אנשי קבע שנפצעו במסגרת הצבא, יכולים להגיש תביעה מחלוף חצי שנה מתחילת שרות הקבע שלהם. כמו כן הם יכולים לתבוע רק אם נפגעו בפעולה מבצעית. לעומתם, חיילים בסדיר שנפגע במהלך השירות הצבאי שלהם, יכולים לתבוע את הצבא רק בסמוך לשחרורם מהשרות הצבאי, וכל עוד הם נמצאים בשירות חובה לא יוכלו להגיש תביעה.

 

הגשת התביעה

את התביעה מגישים לקצין התגמולים במחלקת התביעות של משרד הבטחון באמצעות טופס מיוחד, אליה מצרפים  תיעוד של חומר רפואי, ותצהיר חתום, המפרט את נסיבות הפגיעה וכן את כל הפרטים בנוגע לפגיעה במהלך השירות הצבאי.

בהמשך, תתכנס ועדה של משרד הבטחון, תבדוק את התיק הרפואי, ותקבע את אחוזי הנכות. התביעה צריכה להוכיח  את נכותו של התובע. כדי לקבל הכרה של נכה צה"ל, צריך להוכיח שנגרמה מחלה או נכות בשל השרות הצבאי או שהמחלה החמירה בשל השירות. היה והתביעה אושרה והתובע מוגדר כנכה צה"ל, הוא יקבל פיצויים בגין נכותו בדמות קצבה חודשית ו/או סיוע בהליך שיקומי.

קיימים 2 מסלולים להגשת התביעות : תביעות במסלול ירוק אשר מטופלות בהליך מהיר, ותביעות במסלול רגיל המטופלות במסלול ארוך יותר על ידי קצין התגמולים.

האם חיילים יכולים לתבוע באופן חופשי

ערעור

אם התביעה נדחתה, ניתן להגיש ערעור לוועדת ערעורים.

 

התיישנות התביעה

כדי שהתביעה נגד הצבא לא תתיישן, יש להגישה במהלך 3 שנים אחרי תום השירות הצבאי או מועד השחרור, זאת בכפוף לחריגים.

 

לסיכום

במהלך שרותם הצבאי יכולים חיילים להגיש כתבי בית הדין בנושאים אזרחיים שונים כמו דיור, דיני עבודה משפחה וירושה, ביטוח לאומי, הוצאה לפועל וכולי, ולהיעזר לצורך כך גם בסיוע משפטי. בנוסף לזה, מי ששרת בצבא ונפצע, יוכל לתבוע את הצבא על פגיעות גופניות  או נפשיות שנגרמו לו כתוצאה מהשירות הצבאי.

חשוב להדגיש שהליך הגשת ובירור התביעות במשרד הביטחון כרוך בבירוקרטיה מיוחדת, ולצורך ניהולן נדרש ידע משפטי. מאחר ותביעות שאינן עומדות בתנאי סף נדחות, רצוי מאוד להסתייע בעורך דין מקצועי שילווה את התובע וינהל את התביעה במקצועיות המרבית.

האם חיילים יכולים לתבוע באופן חופשי