כיצד תזהו רשלנות רפואית

מהי הרשלנות הרפואית?

רשלנות רפואית, לפי הגדרתה המשפטית משמעה נתינת שירותים רפואיים תוך חריגה מנורמה של זהירות סבירה. אותה הסטייה צריכה לגרום נזק לאותו המטופל שטוען לרשלנות. בלשון אחרת, פגיעה שנוצרת כתוצאה מטיפול רפואי שלא עמד ברמת זהירות בסיסית.

הרשלנות הרפואית היא חלק משדה משפטי רחב יותר של עילות הרשלנות. הרשלנות הרפואית מוגדרת בין היתר בסעיפים שלושים וחמש ושלושים ושש לפקודת הנזיקין.

ישנם מספר גופים שניתן לתבוע בשל הרשלנות הרפואית – כל מטפל רפואי שהעניק את הטיפול הרשלני או לקח בו חלק, המוסד שבו נעשה הטיפול הרפואי ובית החולים שבו נעשה המעשה הרשלני.

תביעות בגין רשלנות רפואית הן דבר יחסית נפוץ ושיעורן עומד כעל אלף וחמש מאות תביעות אזרחיות בישראל כל שנה. התביעות לרוב מוגשות כנגד מדינת ישראל (שכן מרבית בתי החולים הם ממשלתיים) או כנגד קופות החולים (שמשלימות את סך בתי החולים).

 

מה יכול להיכלל בתור רשלנות רפואית?

ישנם שלושה סוגים עיקריים של רשלנות רפואית – רשלנות באופן הטיפול הרפואי, רשלנות בהשגת ההסכמה הדרושה ורשלנות הנובעת מפגיעה באוטונומיית המטופל. מטבע הדברים, ישנם מקרים רבים העולים תחת העילות הללו, וביניהם : מתן תרופות במינונים לא נכונים, מתן טיפול רפואי כאשר לא נדרש וניתוח שנעשה באופן רשלני.

 

אילו דברים דרושים לפני הגשת התביעה

בשלב הראשון, כל הטוען לנזק בעקבות הליך רשלני, צריך להיות בעל היכולת להוכיח זאת ברמה המשפטית. על מנת להוכיח, ישנה דרישה רבת חשיבות ללקט ולהגיש לבית המשפט כל מידע רפואי שיכול להיות רלוונטי שכולל את טיב הטיפול הניתן, את אופן נתינתו, את השפעתו על המטופל ולמעשה כל חומר רפואי שיכול להיות רלוונטי.

השלב הזה משמעותי מאוד משום שהוא מהווה ליבת התביעה – הוכחת הנזק. חשוב לזכור כי על בסיס חוק זכויות החולה, המוסד הרפואי שבו ניתן הטיפול חייב לתעד את השלבים השונים של אופן הטיפול בחולה, בהתאם, ישנה הזכות לדרוש המצאה של מידע זה וכל מידע שנמצא ברשומות הרפואיות של המוסד אודות המטופל.

בשלב השני, דרושה חוות דעת מפיו של מומחה, שלפי דעתו, בעקבות הטיפול הרפואי, נוצרה הפגיעה המוכחת. אותו המומחה חייב להיות בעל ההשכלה הרפואית המתאימה, בעל רישיונות בתוקף וכמו כן, עליו להגדיר את היקפי הנזק שנגרם בעקבות הטיפול הרפואי.

שלב זה מהותי גם כן, משום שללא חוות דעת רפואית, לא ניתן להוכיח, ברמה המשפטית את קיומה של הרשלנות הרפואית. צירוף זה צריך להיעשות לכתב התביעה. פעמים רבות, חוות הדעת המדוברת היא עניין יקר ומורכב מאוד – חוות הדעת מהווה אסמכתא נוספת לקיומו של הנזק ובלעדיה לא ניתן להמשיך בהליך.

בשלב השלישי יש להגיש את התביעה, לאחר ייעוץ משפטי מתאים לבית המשפט בהערכות הנזק הדרושות (יורחב במדריך נוסף).

רפואי