לא קיבלתי קרן פנסיה מהמעסיק, האם מותר לי לתבוע אותו?

הפרשה לקרן פנסיה נראית כדבר סטנדרטי ביותר ואכן הוא כזה, אך רבים לא מודעים לחשיבות הטמונה בבדיקה נשנית של תלוש השכר שלנו על מנת לוודא שאכן מופרשת לנו פנסיה כחוק.

לא מעטים מגלים בעקבות בדיקה זו, כי לא בהכרח המעסיק דבק לדבר הבסיסי ביותר והוא הפרשת פנסיה בזמן, ובגובה, הנדרש.

תהיו מופתעים לשמוע, אך לא מעט מהתביעות המתנהלות בבתי משפט הן בענייני דיני עבודה. משמעות הדבר כי חלה עבירה על החוק מצד המעסיק או העובד. עבירות אלו עלולות להיווצר מדבר פעוט ביותר, שאינו פעוט כלל, והיא הזכויות שלכם כעובדים, ולדוגמא הפנסיה שלכם.

 

מהי פנסיה?

על פי החוק, מחויב מעסיק להפריש לכל עובד פנסיה כחלק מהמשכורת החל מהחודש השלישי לעבודתו והפרש זה יכלול רטרואקטיבית גם את שלושת החודשים שחלפו. במידה ולעובד היה ביטוח פנסיוני כבר בעת קבלתו למשרה, הוא זכאי להפרשה זו כבר מהיום הראשון לעבודה וללא צורך בהמתנה.

אחוז ההפרשה, החל משנת 2017, הוא 18.5%, כאשר 6% הם ממשכורת העובד, והשאר על חשבון המעסיק.

מטרתה של הפנסיה היא להצטבר כך במהלך השנים, עד לגיל הפרישה. כאשר מפסיק האזרח לעבוד, קרן הפנסיה שלו מאפשרת לו להמשיך להתקיים בכבוד, וללא הצורך להמשיך לעבוד עקב גילו.

 

האם מותר לי לתבוע?

במידה ומעסיק אכן לא הפריש פנסיה לעובד בהתאם לדרישת החוק, רשאי אותו העובד לתבוע את מעסיקו על כך. המעסיק יהיה צריך לספק תשובות ברורות בנוגע למהות אי התשלום, ולהוכיח שלא עבר על החוק.

 

האם כדאי לי לתבוע?

השאלות של "מותר" לעומת "כדאי" הן שני שאלות שונות לגמרי. כפי שצוין, אכן מותר לתבוע במידה והתגלה כי מעסיק לא הפריש פנסיה כראוי. לחילופין, הכדאיות של התביעה מצד העובד עומדת בשאלה.

תחילה, במידה ועובד סבור כי נעשתה פעולה לא תקינה מצד המעסיק עליו לפנות ישר לאיש מקצוע כמו עו"ד דיני עבודה על מנת שזה יבדוק את תלושי השכר ויוודא שאכן יש כאן עילה לתביעה. כמובן, לאחר שבירר העובד בוודאות שישנה בעיה, הוא יכול לפנות למעסיק לטיפול בבעיה.

במידה והמעסיק מסרב לסייע לעובד, מסיבה כזו אחרת, בהתאם לייעוץ של עורך דין לדיני עבודה יכול העובד להגיש תביעה כנגד מעסיקו, היות והפנסיה שלו נפגעה.

 

לסיכום

הפרשת פנסיה היא חובה על פי החוק במדינה, ומטרת הקרן היא להוות עבורנו חוף מבטחים לעת זקנה. במידה והנכם חושדים כי המעסיק אינו מפריש לכם פנסיה כראוי כרגע, או בעבר, מומלץ לפנות לייעוץ אצל עורך דין לדיני עבודה. עורך הדין יבדוק אם אכן נעשתה עבירה ואף יבדוק אם ישנה עילה סבירה להגשת כתב תביעה נגד המעסיק. זכרו, טרם הגשת התביעה מומלץ לפנות קודם למעסיק לתיקון הטעות.

 

איש משפט