מה ההבדל בין התרת נישואין להליך גירושין

הן התרת נישואין והן גירושין הינם אקט של פרידה ופירוק קשר הנישואין. תהליך גירושין מערב את המערכת המשפטית כמו גם את בית הדין בעוד שהתרת נישואין מתרחשת בתנאים קצת אחרים אשר לא ניתן, במסגרתם, לעבור דרך בית הדין כדי לפרק את קשר הנישואין.

 

תהליכי גירושין במדינת ישראל

במדינת ישראל ניתן לבטל קשרי וחוזי נישואין כדרך שתי מערכות עיקריות: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. בית המשפט לענייני משפחה שופט לפי ערכיו וכך גם הדבר על פי בית הדין הרבני. לכל מערכת השקפה משלה המוזנת מהשקפותיהם של השופטים בערכאותיהן. באופן עקרוני, במדינת ישראל, הדין היהודי חל על יהודים בלבד. גם אם לא נישאו מלכתחילה כדרך הדין הדתי ומצאו דרך להינשא באופן אזרחי.

 

מעורבותו של בית הדין הרבני בהליך גירושין

שכן, גם אם התחתנו כדרך אמצעים אזרחיים (אולי במדינה אחרת), תהליך הגירושין שלהם יעבור בבית הדין הרבני. ההבדל עבור אנשים שהתחתנו כדרך נישואים אזרחיים הוא שלא יתבקש מהם להוכיח את קיומה של עילה הלכתית לטובת קבלת הגט. כך שמעניינם להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני כדי להביע את רצונם, וזה הבדל נחמד וחביב.

הבדל נוסף נכנס למשוואה כאשר מדובר בבני זוג שלכל אחד מהם דתות שונות. זוגות שכאלה יכילו לפחות אדם אחד אשר איננו ממוצא יהודי, או אינו "מוכר" כיהודי על פי ההלכה. בני זוג אלו לא יתבקשו לפנות לבית הדין הרבני וכנראה גם לא יקבלו מכך אמצעי לפירוק נישואיהם לאור כך שבית הדין הרבני, למיטב ידיעתנו, לא מכיר בנישואין שלהם.

 

תפקידה של התרת נישואין

אז איך זוגות אשר לא מוכרים מטעם בית הדין הרבני "כנשואים", יקבלו את הגירושין בהם חפצים? ובכן, כאן נכנס לתמונה תהליך התרת נישואין. וזה אחד ההבדלים העיקריים בינו לבין תהליך גירושין "נורמטיבי". אי הגישה או הצורך לגשת לבית הדין הרבני כדי לאשר זאת מן החזית שלו. חזית שנכון להיום ולמיטב ידיעתנו, גם אנשים שלא נישאו דרך הרבנות מתבקשים לעבור דרכה כדי להשלים תהליך גירושיהם.

 

ההבדל בין הליך גירושין להתרת נישואין

למעשה, ההבדל עומד על פירוק נישואים דתיים מול נישואים שאינם דתיים. נישואים דתיים, כלומר אלו שהוכרו על ידי בית הדין הרבני, יחלו בתהליך גירושין לכל דבר. בעוד שנישואים שאינם דתיים, אלו שלא הוכרו על ידי בית הדין הרבני – יחלו בתהליך התרת נישואין. נישואים דתיים הם אלו שנעשו תחת דין דתי, על פי ההלכה ו-"כת משה וישראל", תוך הקפדה על שלל ערכים הקשורים לנישואין דתיים. ואילו, כאמור, גם נישואים אזרחיים מוכרים על ידי בית הדין הרבני ומערבים את התערבותו נכון לימים אלו וכמיטב ידיעתנו, כדי לפרקה.

 

על הליך התרת נישואין

תהליך התרת נישואין מתבקש כאשר אין לבית הדין הרבני נגיעה בהכרתם או בפירוקם. ומתרחשים כדרך בתי המשפט האזרחיים לענייני משפחה במדינת ישראל. הן עבור תהליך גירושין והן עבור תהליך התרת נישואין ניתן להצטייד בשירותיו של עורך דין גירושין מומחה כדי לקבל עזרה ותמיכה להשלמת התהליך המשפטי ביעילות ובפשטות.

בעל אישה