מה זה ייפוי כוח מתמשך?

על אף שלא ניתן לחזות את העתיד, אנשים רבים נוטים לתכנן ולדאוג לעתידם שלהם ושל בני משפחתם, וזאת באמצעות חסכונות, פיקדונות וביטוחים שונים (ביטוחי חיים, בריאות ועוד). יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם תכנונים אלו יכולים להיתקל במכשולים בירוקרטיים ובעיקר כאשר האדם כבר אינו יכול לקבל החלטות באופן עצמאי. כדי להימנע ממצבים כאלו, חשוב שתכירו מהו ייפוי כח מתמשך

 

מתכננים היום את יום המחר

אמנם העתיד אינו ידוע לנו, אך המציאות מוכיחה לנו פעם אחר פעם, כי בהחלט ייתכנו מקרים בלתי צפויים בעלי השפעות מרחיקות לכת על חיינו, הן מהבחינה הבריאותית והן מהבחינה הכלכלית. בכדי למזער את השפעתם של אירועים עתידיים אלו על חיינו ועל בני משפחתנו, אנשים רבים נוטים לתכנן את עתידם בדרכים שונות, דוגמת ביטוחי חיים, בריאות וחסכונות.

יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם האדם שחסך ורכש פוליסות ביטוח שונות, יגיע למצב בו הוא אינו כשיר מבחינה משפטית לקבך החלטות באופן עצמאי, כך שעם קרות האירוע העתידי ממנו הוא כל כך חשש, הרי שהוא לא יוכל לממש את רצונותיו כראוי. מה עושים במצב כזה?

 

ייפוי כח מתמשך – משאירים את השליטה על העתיד בידיים שלנו

ההבנה כי האדם יכול להגיע למצבים בהם הוא אינו יכול לקבל החלטות שונות באופן עצמאי, הביאה את המחוקק ליצור מסמך משפטי, הנקרא ייפוי כח מתמשך, באמצעותו יכול כל אדם למנות מיופה כח שיקבל החלטות ו/או יבצע פעולות בשמו ומטעמו.

את ייפוי הכח המתמשך חשוב ומומלץ לכתוב עם עו"ד מקצועי המתמחה בתחום ייפוי כח מתמשך כמו עורך דין מאור לוי. עורך הדין  יבחן את כל המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכח המבוקש, ויוודא כי רצונו של מייפה הכח בא לידי ביטוי בצורה המיטבית ביותר.

 

באלו מקרים עורכים ייפוי כח מתמשך?

כפי שניתן להבין, ייפוי כח מתמשך קשור במגוון נושאים הנוגעים לחייו האישיים של מייפה הכח, כאשר הנושאים העיקריים בגינם עורכים ייפוי כח מתמשך הם: ענייני רכוש (ניהול חשבונות בנק, הרשאות פעולה ועוד); עניינים אישיים (בחירת מקום מגורים, סיפוק צרכים יומיומיים ועוד); עניינים הנוגעים למצבו הבריאותי של מייפה הכח.

 

מהם מנגנוני האיזון של ייפוי הכח המתמשך?

המשמעות המהותית של ייפוי הכח המתמשך הביאה את המחוקק להגדיר מנגנוני איזון ובלמים שנועדו להבטיח כי ייפוי הכח המתמשך נעשה בהסכמה ומבחירה חופשית. בין מנגנוני איזון אלה נמצאים אישור ייפוי הכח ע"י גורם מקצועי, הפקדת ייפוי הכח אצל האפוטרופוס הכללי וקביעת אנשים נוספים שמיופה הכח יידרש ליידע בכל פעולה והחלטה.

 

לסיכום

על מנת להבטיח כי האינטרסים והמטרות שלנו יישמרו גם במקרים בהם ייתכן ונאבד את היכולת לקבל החלטות באופן עצמאי, חשוב לערוך ייפוי כח מתמשך עם עו"ד מקצועי, כאשר במסגרת ייפוי הכח נמנה אדם מוכר עליו אנו סומכים, שיוכל לקבל החלטות עבורנו במצבים שונים, אישיים, בריאותיים וכלכליים.

ייפוי כוח עמיד