מה לעשות אם עורך הדין שלי התרשל?

סטנדרט מקצועי גבוה הוא הדבר החשוב ביותר כאשר מדברים על שירותים של בעלי מקצוע. אולם, גם במקרים בהם בדקתם שנותן השירות הוא בעל מוניטין טוב, עלולים להיווצר מצבים בהם הוא יתרשל בתפקידו.

במאמר קצר זה נראה לכם כיצד לזהות אם עורך הדין שאמור לייצג את האינטרסים שלכם בהצלחה – התרשל בתפקידו, ומה ניתן לעשות בעניין.

 

הבנה על דרך השלילה – מהי לא רשלנות?

רבים עשויים לחשוב שבמידה ולא קיבלתם את מה שרציתם – מדובר ברשלנות, אך לא כך הדבר. גם עורך דין מוכשר לפעמים טועה משלל סיבות לגיטימיות. חשוב להבדיל בין טעות סבירה לטעות בלתי סבירה, כאשר האחרונה מהווה רשלנות.

 

רשלנות מקצועית מהי?

כשבית המשפט בוחן אם עורך הדין שלכם התרשל – נשאלת השאלה הבאה – האם התוצאה הייתה יכולה להיות יותר טובה אילו עורך הדין היה מייצג את האינטרסים שלכם בנאמנות מלאה? בהקשר זה, סעיף 35 לפקודת הנזיקין קובע שרשלנות היא המצב הבא:

 

״עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה

 

איך מיישמים את הוראות החוק במקרה קונקרטי של רשלנות מקצועית?

החוק מתייחס לשני מרכיבים, שבהתקיימותם ניתן לתבוע עורך דין על רשלנות מקצועית. ראשית, מדובר במצב בו הפרקליט שלכם היה אמור לפעול באופן מסוים ולא פעל כך או פעל באופן שלא היה אמור לפעול, דהיינו – לא השתמש בכישוריו כמצופה. למשל, מצופה מעורך דין לנהל משא ומתן עיקש מול הצד השני, למקסם את האינטרס הכלכלי שלכם ולא את שלו עצמו, לא לגלות מידע חשוב לצד השני ועוד. מצבים אלו יהוו רשלנות. שנית, התנאי המרכזי שנדרש כדי להצליח בתביעה הוא נזק. זאת אומרת, גם אם עורך הדין שלכם התרשל בתפקידו אך הדבר לא גרם לנזק בפועל (עסקי, כלכלי וכו׳) – לא ניתן לתבוע בעילת רשלנות מקצועית.

 

מה נחוץ כדי לתבוע עורך דין שהתרשל?

ללא לייצוג משפטי המתמחה ברשלנות מקצועית ויודע בדיוק כיצד להצליח בתיקים כאלו, לא ניתן לתבוע בהצלחה עורך דין שהתרשל. בהנחה שעורך הדין שלכם מוכשר, כדי לתבוע אותו על רשלנות צריך עורך דין יותר מוכשר.

חשוב לזכור – המטרה של עורך הדין היא לא להגיע לבית המשפט אלא להגשים את האינטרס שלכם. ולכן – במקרה של רשלנות מקצועית שיצרה לכם הפסד כלכלי, המטרה איננה להתנקם בעורך הדין אלא לרפא את ההפסד שנוצר. במצב כזה, עורך דין המתמחה ברשלנות מקצועית יידע כיצד להפעיל לחץ על עורך הדין הרשלן וכך להצליח להשיג עבורכם את הפיצוי על ההפסד ולרפא את הפגם שנוצר.

 

עורך הדין שלכם התרשל בתפקידו?

עו"ד יואב רונקין הינו מומחה בתביעות נגד עורכי דין. פנו אלינו והצוות המשפטי שלנו יממש את האינטרסים שלכם על הצד הטוב ביותר.