מה מוגדר כנכות כללית ואיך מגישים תביעה כזו

מי נחשב נכה בעיניי המדינה? מה הן הזכויות וכיצד ניתן לדרוש אותן?

על פי המוסד לביטוח לאומי, נכות כללית הינה הגדרה לאדם שאינו יכול להשתכר למחייתו בעקבות מחלה. אדם המוגדר כנכה לפי התנאים של ביטוח לאומי זכאי לקבל קצבת נכות. בכדי לקבל את הקצבה צריך להגיש תביעות נכות כללית דרך המוסד לביטוח לאומי. קצבאות הנכות נעות מסכומים שונים ונקבעות לפי דרגת אי הכשירות של הפרט (שעליה נפרט בהמשך) כאשר מ75% אי כשירות ומעלה ניתן לקבל את הסכום המקסימלי של 3,321 ₪ לחודש כששאר דרגות מקבלות סכום קצבה בהתאם ליחס שנקבע. לפני הגשת התביעה, חשוב להבין מה הם התנאים לעמידה בהגדרה ומי למעשה זכאי לכך.

 

התנאים לזכאות

ראשית, התובע צריך להיות תושב ישראל בגילאי 18 עד 62 שבעקבות מחלה חלה ירידה בהכנסותיו. הכוונה לירידה בהכנסה היא שכעת ההכנסה נמוכה ב60% מהשכר הממוצע בישראל. בנוסף לכך, יש לקבל אישור רופא מטעם ביטוח לאומי לגבי נכות רפואית בדרגה של 60% לפחות או 40% במקרים ספציפיים. בנוסף לכל אלו, יש להתאים דרגת אי כשירות לעבוד של 60% ומעלה על פי הפגיעה בשכר של הפרט.

 

איך להגיש את התביעה

הגשת התביעה מותנת בהעלאת שרשרת מסמכים לאתר של ביטוח לאומי. לפני הכול, יש למלא את טופס התביעה באתר של המוסד לביטוח לאומי. לאחר מכן, יש לוודא כי כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים נמצאים. המסמכים הינם סיכומי המחלה, פירוט המחלות הכרוניות, פירוט הטיפולים והתרופות וכדומה. אדם שהינו עובד שכיר נדרש להגיש את תלושי השכר האחרונים שלו או אישור מעסיק לגבי תקופת העסקה ושכר. כמו כן, עליו להגיש מסמכים המפרטים על תשלום דמי המחלה בעבור הזמן שבו לא עבד ב15 החודשים האחרונים או לחלופין אישור תשלום אחר המעיד על קבלת תשלום מחברת ביטוח בעקבות מחלה.

במקרה של עובד עצמאי, עליו להגיש הצהרה במחלקת הביטוח והגבייה בסניף לגבי השינויים בעבודה ובהכנסה כתוצאה מהנכות. במידה וישנן הכנסות לא מהעבודה כגון – תגמול ממשרד הביטחון, דמי מזונות, הכנסה מרכש, פנסיה, תמיכה לתלמידי ישיבות וכדומה – יש להגיש פירוט לגבי 15 החודשים האחרונים. מעבר לכך, אם התובע אינו מסוגל להגיש את הטפסים הנדרשים עקב מחלתו, אדם אחרי רשאי לעשות זאת עבורו, במצב כזה דרוש לצרף צו אפוטרופוס, פסק דין או ייפוי כוח. ניתן להגיש את המסמכים באמצעות שיחת טלפון, אתר האינטרנט של ביטוח לאומי או ע"י שליחת המסמכים דרך הדואר. במידת הצורך, התובע יזומן לוועדה רפואית לאחר ההגשה.

 

לסיכום

התהליך טמון בשרשרת בירוקרטית מסוימת כמו כל הליך תביעה במדינה. מומלץ מאוד לבדוק לפני ההגשה אם אתם אכן זכאים בכדי למנוע מעצמכם את העבודה.

תביעת נכות