6 פטורים ממס שחייבים להכיר

מיסים על הכנסה הם חלק נכבד מנטל המס בישראל. מס הכנסה יכול לחול על כל הכנסה קיימת בין אם מדובר על הכנסה מעבודה, הכנסה מנדל"ן ואפילו על הכנסה מפיצויים. בהתאם לכך קיימים בישראל פטורים שונים ממיסי ההכנסה. פטורים אלו יכולים לבטל את תשלום המס לחלוטין או להוריד את גובהו בצורה משמעותית. ריכזנו בעבורכם 6 פטורים ממס שכל אחד חייב להכיר.

 

פטור ממס הכנסה על השכרת דירה

הכנסות על השכרת דירה פטורות ממס עד לגובה של חמשת אלפים שקל לחודש. אם יש ברשותכם דירה ואתם משכירים אותה בסכום של עד חמשת אלפים שקל בחודש, אתם זכאי לפטור ממס הכנסה בגין הכנסה זאת. מקרה נוסף של פטור ממס הכנסה משכירות הוא השכרת דירה של אנשים מגיל 65 ומעלה שעברו לבית אבות. במקרה הזה הפטור ממס יינתן עד לגובה של חצי מעלות בית האבות.

 

נקודות זיכוי במס הכנסה מעבודה

נקודות זכות ניתנות לפי מספר קריטריונים. כל אזרח ישראלי מקבל 2.25 נקודות בתור התחלה. בנוסף נשים מקבלות נקודה נוספת ובעלי תואר אקדמאי נקודה נוספת. גם ילדים מזכים בנקודות בהתאם לגילם ולמספרם. כל נקודה מעניקה הפחתה מסוימת בתשלום ממס ההכנסה המשולם.

 

פטור על הכנסה מלגת סטודנט או מלגת מחקר

מלגות לסטודנטים לשם מחייה או לשם תשלום על התואר לא חייבות במס הכנסה. אם אתם סטודנטים וחלק מהכנסתכם מתבסס על מלגות, החלק היחסי הזה יהיה פטור ממס הכנסה. כמון כן מלגות שניתנו לשם ביצוע מחקר אקדמאי פטורות ממס עד לסכום של 105 אלף שקל בשנה.

 

פטור ממס הכנסה לעיוור או לקוי ראיה

מי שיש ברשותו תעודת עיוור או ליקוי ראיה יכול לקבל פטור ממס הכנסה מעבודה ופטור ממס הכנסה שאינו מעבודה. גובה הפטור הוא עד 662 אלף שקל בערך להכנסה מעבודה, וכ- 79 אלף שקל על הכנסות שלא מיגיעה אישית.

 

פטור ממס על נכות

גם מי שנקבעו לו אחוזי נכות של מעל 75 אחוז, זכאי לפטור מסוים ממס הכנסה. מי שנקבעו לו אחוזי נכות של 90% על פגיעה אחת או של 85% על פגיעה בשתי מערכות או יותר, כבר זכאי לפטור מלא ממס עד לתקרת המס המצוינת בפסקה הקודמת. בכדי לקבל פטור זה יש לגשת לוועדה מיוחדת מטעם ביטוח לאומי לאחר הגשת בקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים לפקיד שומה.

 

פטור ממע"מ לעוסק פטור

מע"מ הוא מס מהכנסה על מכירה של כל מוצר בישראל. גובה מס המע"מ בישראל הוא 17 אחוז והוא מייקר מאוד את עלות המוצרים והשירותים במדינה. מי שיש לו עסק שהכנסתו לא עולה על התקרה הקבועה בחוק, זכאי לפטור מתשלום מס זה. פטור זה גם מקל בהרבה הדיווח לרשויות המיסים.

6 פטורים ממס שחייבים להכיר