קבלת פיצויים בין הפרת חוזה במקרקעין

מעוניינים להפר חוזה ולצאת מחוזה שכירות מוקדם יותר? חתומים על חוזה עם קבלן והדירה מאחרת להיות מוכנה? האם אפשר לקבל או לתבוע לפיצויים בעקבות הפרת חוזה מקרקעין?

 

חוזה מקרקעין

שכירת דירה, מכירת דירה וגם קניית דירה ישירות מקבלן, חייבות להיות מעוגנות בחוזה ועדיף שיהיו גם מאושרות או חתומות בנוכחות עורך דין מקרקעין. עולם הנדל"ן הוא עולם מאוד מפותח ועל כן כל הליך מקרקעין מלווה בחתימה על חוזה מפורט אשר מגדיר מה החובות של מספק הדירה או בעל הדירה, ובהתאם, גם מה החובות של דיירי הבית או קוניו. לחוזה יש כמובן תוקף משפטי ועל כן הפרתו יכולה להיות עבירה על החוק.

 

הפרת חוזה מקרקעין

בהתאם לכך שישנו חוזה מקרקעין, ישנם גם מקרים של הפרת חוזה מקרקעין. דוגמאות לכך הן דיירים בדירה שכורה אשר מפרים חוזה בכך שמחליטים לעזוב מוקדם מההסכם, איחור בסיפוק דירה מקבל"ן לקוני דירה בבניין חדש ואפילו החלטה שלא למכור את הבית לאחר שכבר נחתם חוזה המקיים את העסקה. באם אחד הצדדים סבור כי התקיים הליך של הפרת חוזה הוא רשאי לפנות לבית המשפט ולתבוע את הצד המפר בגין 3 עילות לתביעה, עילות אלה מעוגנות בחוק החוזים.

 

חוק החוזים ועילות לתביעה

על מנת לאפשר לאנשים לתבוע צדדים אחרים בעקבות הפרת חוזה, גם בנדל"ן ישנה זכות לצד הנפגע בחוזה לתבוע את הצד שהפר את החוזה. ישנן 3 עילות לתביעה המעוגנות בחוק. העילה הראשונה היא תביעה לביטול החוזה או רק חלק בחוזה בעקבות כך שאחד הצדדים הפר אותו, לחילופין ניתן גם לתבוע לאכיפת החוזה, כלומר להכריח את הצד המפר לקיים את ההבטחות שהוא חתום עליהן בחוזה.

 

תביעת פיצויים

העילה השלישית לתביעה היא תביעה לקבלת פיצויים. הצד הנפגע אינו מעוניין יותר בקיום החוזה או בביטולו, אך תובע לקבל פיצוי כספי בהתאם להפסד שחווה בעקבות הפרת החוזה. על מנת שהתביעה תאושר יכול להיות צורך בהוכחה כי ההסכם תקין בפני חוק המקרקעין ובפני כל החוקים במדינה. כלומר יכול להיות מקרה שאמנם אחד הצדדים הפר את החוזה, אך מראש החוזה לא היה חוקי ועל כן לא ניתן לתבוע לפיצויים על החוזה הזה והוא לא תקף.

הפרת חוזה במקרקעין מתייחס לכל החוזים אשר עוסקים בדיני מקרקעין. על מנת לתבוע להפרת חוזה, יש לוודא כי החוזה אכן תקין בפני חוק המקרקעין ורק לאחר שאושר כי כך הדבר, ניתן לתבוע בין שלוש עילות. אחת מהעילות, המעוגנות בחוק החוזים במדינת ישראל, היא תביעה לפיצויים. גובה הפיצויים הוא כתלות בהפסד שחווה הצד שתובע כי הפרו את החוזה שהוא חתום עליו.

 

 

פסק דין