רשלנות רפואית בהיריון – מהן הסיבות לתביעה כזו

כמו בכל מקרה אחר, גם כאן הסיבה לתביעה היא פעולה או אי פעולה של רופא שגרמו לנזקים לאם או לעובר. תביעה כזו יכולה לחול על כל התהליכים הרפואיים שרלוונטיים להיריון, אפילו אם הם התחילו לפניו (כמו למשל, ייעוץ גנטי). גם רופא שהפנה לטיפול או לבדיקה ולא ווידא שאלה אכן בוצעו יכול להיות חשוף לתביעה כזו.

 

הולדה בעוולה

אחת הסיבות המרכזיות לתביעה על רשלנות רפואית היא זו הנוגעת להולדה בעוולה. מקרה בו פעולה של גורם רפואי גרמה להורים לקבל החלטות שהם לא רצו בהן (למשל, שלא להפיל את העובר). המקרה הבולט ביותר הוא זה של ייעוץ גנטי שגוי, לדוגמה – נאמר להורים שהעובר הוא חסר מומים ולאחר מכן התברר שיש לו כאלה. מקרים קיצוניים פחות הם מקרים בהם הרופא לא מפנה את ההורים לבדיקות רלוונטיות, או לחילופין – מפנה לבדיקות הרלוונטיות ולא מוודא את ביצוען.

בכל המקרים הנוגעים להולדה בעולה יש צורך להוכיח שהטעות אכן השפיעה על ההורים. מקרה בו הטעות לא הייתה משנה את החלטת ההורים. למשל – הורים שהיותו של העובר בעל מום לא הייתה משנה את החלטתם אינם יכולים לתבוע על הולדה בעוולה.

חשוב להדגיש שכל מה שנכון ביחס להולדה בעוולה יכול להיות נכון ביחס למקרה ההפוך – הורים שהחליטו על הפסקת היריון בעקבות מידע רפואי שגוי, ולו היה לפניהם מידע רפואי נכון הם היו מקבלים את ההחלטה הנכונה. גם כאן יש צורך להוכיח שהטעות במידע היא זו שגרמה להורים לקבל את ההחלטה השגויה.

חדר טיפולים

 

נזקים לאם ולעובר במהלך ההיריון

אפשרות אחרת לתביעות היא על מקרים בהם נגרם לעובר או לאימו נזק במהלך ההיריון. מקרים כאלה נגרמים כתוצאה מאי – ביצוען של בדיקות רפואיות או מניתוח שגוי של תוצאות הבדיקות, כך שההיריון לא יוגדר כהריון בסיכון. גם כאן, כמו ביחס להולדה בעוולה, על הרופא להפנות את בני הזוג לבדיקות ולוודא את ביצוען. כדי שהתביעה תצליח יש צורך לשמור את כך התיעוד הרפואי הרלוונטי (הפניות לבדיקות, תוצאות של בדיקות, התכתבות עם הרופא וכו').

הנזקים שיכולים להיגרם כתוצאה מאבחון לקוי הם רבים וכוללים למשל פגות, שיתוק מוחין (עקב הכנה לא נכונה לקראת הלידה עצמה), הפסקה של ההיריון כתוצאה מאבחנות שונות (סוכרת הריון וכו').

 

סיכום

תביעות על רשלנות רפואית בהיריון הן תחום רחב מאוד. חשוב לזכור שחובת הזהירות מוטלת על הרופא ולא האם. הנזקים עליהם אפשר לתבוע יכולים להיות גרימת נזק רפואי לעובר או לאם ולחילופין קבלת החלטה שגויה ע"י ההורים בעקבות מידע לא נכון. משרד  אלגבלי  אלגבלי – עורכי דין עוסק בתביעות בגין רשלנות רפואית בהיריון, לעורכי הדין יש ניסיון רב בתביעות כאלה.