תאונת עבודה – איך להגיש תביעה לדמי פגיעה בביטוח לאומי?

תאונת עבודה היא לא אירוע נעים. לעתים היא גוררת נזקים פיזיים ופגיעה מסוימת בכושר העבודה של העובד.

עם זאת, עובד המבוטח בביטוח לנפגעי עבודה – זכאי לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח הלאומי, ולעתים אף לגמלת נכות מעבודה, במטרה לפצות על הפגיעה הזמנית או הקבועה בכושר ההשתכרות של העובד.

אז מה צריך לעשות אם עברתם תאונת עבודה ואיך תוכלו לקבל את דמי הפגיעה המגיעים לכם?

 

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא כל אירוע או תאונה בה מעורב עובד במסגרת עבודתו, במקום עבודתו או מתוקף תפקידו, ממנה נגרם לעובד נזק פיזי, בריאותי ו/או נפשי. תאונות עבודה לא מוגבלות בהכרח לעבודות פיזיות או לתחומי עבודה מסוימים, והן יכולות להתרחש לכל עובד, ובכל עבודה. מדובר באירוע לא צפוי אשר עלול להשבית את העובד לתקופה לא מבוטלת – ובכך לפגוע בפרנסתו. אחת מהזכויות העומדות לעובד שעבר תאונת עבודה מביטוח לאומי היא האפשרות לתבוע דמי פגיעה.

 

מהם דמי פגיעה?

דמי פגיעה ניתנים כפיצוי על אובדן הכנסה ועל הפגיעה בכושר ההשתכרות של העובד כתוצאה מתאונת עבודה. למעשה, זוהי מעין חלופה לדמי מחלה, אשר ניתנת מהמוסד לביטוח לאומי ולא מהמעסיק. שימו לב – למעסיק אסור לקזז לעובד ימי מחלה במקרה שעבר תאונת עבודה!

באם כתוצאה מהפגיעה נמנעה מהעובד האפשרות להמשיך לעבוד, הוא יכול להיות זכאי לקבלת דמי פגיעה לתקופה של עד 13 שבועות מיום הפגיעה.

באם הפגיעה גררה צמצום בהיקף העבודה, ולא אי-כושר עבודה מלא, אזי שהעובד יכול להיות זכאי לדמי עבודה מופחתים, בהתאם לשעות העבודה שצומצמו לו.

באם הפגיעה גרמה לנכות זמנית או קבועה, העובד יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה, הניתנת מידי חודש בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו, במקום תביעה לדמי פגיעה – המזכה אותו בפיצויים לתקופה מוגבלת.

 

מאיפה מתחילים?

ראשית, יש לאסוף ולאגד את כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשת לטובת הגשת התביעה. לאחר מכן, יש להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין כי יש להגיש את התביעה עד שנה ממועד הפגיעה, שמא זכאותכם לדמי הפגיעה עלולה להיפגע.

את התביעה ניתן להגיש באופן פיזי – בתיבת השירות של הסניף, באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, וכן בפקס או בדואר. כמו כן, ניתן להגיש את התביעה באופן עצמאי או בעזרת עו"ד.

 

מה חשוב לכלול בתביעה?

  1. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה / דו"ח מביה"ח ממועד הפגיעה, המפרטת את מצבו הרפואי של העובד, והתקופה המשוערת בה לא יוכל לעבוד.
  2. אישורי היעדרות מהעבודה מ – 3 החודשים אשר קדמו לפגיעה (לשכירים)
  3. תלושי שכר מ – 3 החודשים אשר קדמו לפגיעה

 

איך נקבעים דמי הפגיעה?

גובה דמי הפגיעה יחושב לפי 75% משכרו של העובד ל – 3 החודשים אשר קדמו לחודש בו אירעה הפגיעה, חלקי 90 ימים. גובה דמי הפגיעה המקסימלי ליום, נכון להיום, הוא 1,114.38 ₪, ומאלו ינוכו מסי הכנסה, בריאות וביטוח לאומי – בדומה למשכורת הרגילה של העובד.

דמי הפגיעה מועברים ישירות לחשבון הבנק אשר בבעלות העובד ישירות מהמוסד לביטוח לאומי, או לחילופין מהמעסיק – בשם המוסד לביטוח לאומי.

 

לסיכום

תאונת עבודה יכול להתרחש באופן לא צפוי בכל תחום עיסוק, ולגרום לפגיעה בכושר העבודה של עובד. בפני העובד עומדת האפשרות להגיש תביעה לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, אשר יספקו חלופה לשכרו בזמן בו הוא אינו יכול לבצע את עבודתו. את התביעה יש להגיש באופן מסודר עד שנה ממועד הפגיעה, ובה לכלול את כל הטפסים הנדרשים. בטרם הגשת התביעה, ניתן להיוועץ בעורך דין המתמחה בתאונות עבודה – אשר יוכל ללוות אתכם בתהליך בהצלחה עד לקבלת הפיצוי המתאים.

 

חוק ומשפט