תביעת משמורת בגין חשש לשלום הילד

כאשר אחד ההורים שהילד אינו בחזקתו מעוניין במשמורת בשל חשש לשלומו של הילד, עליו להגיש תביעת משמורת.

המאמר יפרט כל מה שצריך לדעת על תביעת משמורת.

 

מה זה משמורת ילדים?

כחלק מהסכם הגירושין או באמצעות החלטת בית המשפט לענייני משפחה, נקבעת המשמורת על הילדים. כלומר, אצל מי יגור הילד ומי אחראי לחינוך ולגידול שלו היום יומי. מנגד חלים הסדרי ראייה עם הצד שלא קיבל משמורת על הילדים. מתי המפגש עימם נערך ובאיזו תדירות. על אף שההורים גרושים שיניהם בחזקת אפוטרופוסים של הילד ולשניהם יש משמעות חשובה על חייו. כאשר אין חלוקת משמורת באמצעות הסכם גירושין, בית המשפט נוטה לטובת הילד וקובע את המשמורת לטובת הילד. בישראל בית המשפט נוטה לתת משמורת לאימהות אך לעיתים טובת הילד דורשת משמורת אחרת. במקרים בהם הצד שאינו מקבל משמורת רוצה לשנות את קביעת בית המשפט, עליו להגיש תביעת משמורת ולציין את הסיבות לכך אם בשל מצב כלכלי או מצב בריאותי ואם בשל חשש לשלום הילד. את תביעת המשמורת יש להגיש באמצעות עורך דין גירושין עם הוכחות מוצדקות.

 

מתי יש חשש לשלום הילד?

במידה ולצד התובע יש חששות שהילד נפגע כתוצאה מאלימות פיזית, מינית או נפשית הן מצד ההורה שקיבל את המשמורת והן כתוצאה מי אלו שחיים בביתו או בסביבתו. בנוסף, הזנחה או פגיעה בחייו החברתיים של הילד ישמשו גם הן כסיבות מוצדקות. לפיכך, כל דבר המאיים על הילד מבחינה התפתחותית יכול להשפיע על שינוי החלטת בית המשפט. במקביל על ההורה החושש יש לפנות לשירותי הרווחה ולמשטרה על מנת שיסייעו ויושיעו את הילד מהסכנה.

 

כיצד מגישים תביעת משמורת?

את התביעה מגישים לבית המשפט לענייני משפחה. ההורה הנתבע צריך להגיש כתב הגנה תוך חודש מקבלת התביעה. לאחר מכן בית המשפט יפנה את ההורים לשירותים החברתיים כדי שעובד סוציאלי יבדוק באמצעות תסקיר סעד את הרקע בין השניים. מדוע התגרשו, מה התנאים בהם גדל הילד ועוד. לאחר מכן העובד הסוציאלי יעביר לבית המשפט את מסקנותיו. כשהדיונים בגין המשמורת יתחילו, על הצד התובע להביא את הראיות שברשותו ובית המשפט יתייעץ על פי הצורך גם עם אנשי מקצוע שונים בהתאם לנסיבות. בית המשפט יכול לדרוש חוות דעת פסיכולוגית, בדיקת מסוגלות להורים ועוד.

 

מה תפקידו של בית המשפט במקרה של תביעת משמורת?

בית המשפט חייב לבחון את כל הראיות שבידו ואת חוות הדעת המקצועיות הכוללות גם את מסקנות העובד הסוציאלי. הוא צריך לוודא שהתביעה אינה נובעת מנקמה אישית, אלא באמת קיים חשש לשלומו של הילד. כאשר בית המשפט יגיע למסקנה כי אכן נשקפת לילד סכנה הוא יוציא צו הרחקה ויעביר את הילד למשמורת ההורה השני. במידה ושני ההורים אינם ראויים למשמורת מסיבות שונות, הילד יועבר לחזקת לשכת הרווחה שתדאג למוסד אחר עבור הילד או למשפחת אומנה.

 

משפחה מפורקת