איך נקבע בית המשפט השופט את המקרה שלכם

בית המשפט לתביעות קטנות מבוסס בעיקר על חוק הגנת הצרכן ועל התקנות בעניין זה.

מטבע הדברים, הסבר שנחשב תמציתי וקצר לא יכול להיות בהיקף לכלל המקרים וגם הנסיבות שבגללם אפשר להגיש תביעות קטנות לבית המשפט.

גם הסברים על הליכים, הוצאה לפועל וגם בבתי משפט, אינם כוללים כל פרט ופרט, הם בעיקר ממחישים באופן כללי איך הדברים יתנהלו.

 

מה הוא בית משפט לתביעות קטנות

בית המשפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להקל יותר על הציבור בכך שהציבור יוכל להגיש תביעות הנחשבות קטנות יותר בסכומים קטנים יותר בדרך שהיא הרבה יותר פשוטה. ללא עיכובים, בדיון שהוא נחשב קצר ומהיר.

הייחוד של בית המשפט היא שאנשים רבים יכולים לייצג את עצמם ללא עורך דין ויש גמישות מסוימת בהשוואה לפרוצדורות אחרות שנחשבות קשות יותר, בה מתנהלים בבתי משפט שנחשבים רגילים.

למעשה כל אדם פרטי יכול להגיש תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות. אפשר לתבוע גם חלופה של מצרך או תיקונו, ביטול עסקה, או השבה אם שווי המצרך, שווי התיקון או הסכום של העסקה שתובעים לבטל הם עד הסכום המקסימלי לתביעה. חשוב לדעת שלא ניתן להגיש יותר מחמש תביעות קטנות בשנה.

 

את מי ניתן לתבוע ואיך

אחד מהדברים שאתם הכי צריכים לשים לב אליהם היא כי הזהות שאתם תובעים יהיה אישיות משפטית, כמו אדם או תאגיד, ולא מישהו בעל שם מסחרי או כינוי כלשהו. אם יש לכם אפשרות ומדובר באדם פרטי, אפילו מומלץ לרשום את תעודת הזהות שלו, או אם מדובר בעסק, את מספר העוסק מורשה כאשר מדובר בעוסק שהוא אדם פרטי, כמו כן גם את מספר החברה אם מדובר בחברה בע״מ.

 

כיצד מתנהל המשפט

המשפט מתנהל לפני השופט בצורה שיחסית מקבילה להבדיל ממשפטים אחרים. מדובר על משפט שהוא פחות פורמלי, יותר פשוט ומהיר.

תובע או נתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין במשפט, אבל יש מקרים מיוחדים שאפשר לבקש מהשופט להיות מיוצג על ידי ארגון שהוסמך לכך או על ידי עורך דין. אם השופט התיר שלמשל ארגון יהיה זה מייצג את אחד מהצדדים, הסיכויים הופכים להיות סבירים יותר שירשה גם לצד השני להיות מיוצג.

אם שני הצדדים מסכימים על כך, השופט יהיה פטור לדון בתביעה כבורר, או העביר את הדיון לבורר המסכים לדון בתביעה, או למגש שליד בית המשפט בהסכמה הדדית של שני הצדדים. במקרה ששני הצדדים מסכימים, בית המשפט יכול לתת פסק דין והחליט אם לקבל את התביעה באופן חלקי או מלא, או לדחות אותה, מבלי שבהכרח ינמק את ההחלטה שלו.

 

לסיכום

בבית משפט לתביעות קטנות תוכלו להגיש תביעות כספיות בסכומים שנחשבים יחסית קלה בדרך הרבה פחות פורמלית, יותר קצרה ופשוטה ועל ידי דיון קצר ומהיר.

ציוד משפטי