ארבעה תפקידים לעורך הדין הפלילי

עורך דין פלילי מתמחה במספר תחומים משפטיים הנוגעים לדין הפלילי ולחוק העונשין. הייצוג שלו נדרש כבר משלב הייעוץ המשפטי לגבי הפליליות של מעשים שונים, דרך הייצוג מול המשטרה והתביעה במקרה של מעצר והגשת כתב אישום ועד ליטיגציה בבתי המשפט השונים בעת העמדה לדין. במאמר זה נתמקד בתפקידים הבאים, ייעוץ טרם החקירה, בדיוני הארכת מעצר, בשימוע טרם כתב אישום ובמשפט הפלילי.

 

ייעוץ גרסה ראשונית

תפקידו הראשון של עורך דין פלילי בו נדון הוא ליווי החשוד בעת המעצר. חוקרי המשטרה שואפים להשיג הודאה מהחשוד ועורך הדין המייצג אותו צריך לעמוד על זכויותיו בחוק. העורך דין צריך לספק לחשוד ייעוץ משפטי עוד לפני שהוא נותן את גרסתו הראשונית, מכיוון שלזו השפעה קריטית על המשך ההליכים המשפטיים. עוד על כך ראו, criminal-attorney.co.il בהרחבה.

 

דיוני הארכת מעצר

מקרה של מעצר, עורך הדין צריך לבדוק אם המעצר התבסס על חשד סביר ומוצדק. גם כאשר המעצר מוצדק, תפקידו של העורך דין למצוא דרך לשחרר את החשוד בפרק זמן קצר ככל שניתן בהתאם לנסיבות. לאחר מעצר ימים לצורכי חקירה, החומר שעליו מתבססת הבקשה מועבר לעיונו של השופט בלבד ולעורך הדין אין, בשלב הזה, זכות לעיין בחומר אך הוא יכול לברר לגבי נחיצות המשך המעצר.

 

שימוע טרם כתב אישום

תפקיד נוסף של עורך דין פלילי הוא לייצג את החשוד בהליך השימוע לפני הגשת כתב אישום. עליו להציג בפני צוות החקירה  טיעונים מדוע יש להפחית את חומרת סעיפי האישום בתיק או לחילופין לבטל את כתב האישום לחלוטין. השימוע עלול להיות כרוך בחשיפת קווי הגנה וראיות וקיימת סכנה להובלת מקצה שיפורים על ידי התביעה ולכן יש חשיבות למקצועיות של העו"ד.

 

משפט פלילי

לאחר הגשת כתב אישום לבית משפט תפקידו של העורך דין הוא לייצג את הנאשם לאורך ההליך הפלילי. עליו לייעץ ללקוח אם להודות באשמה ולבקש עונש מופחת, ככל שניתן, בהתאם לנסיבות או לכפור באמור בכתב האישום, כולו או מקצתו ולהיאבק במסגרת הדיונים בכל הנוגע להוכחות.

לאחר שהעדים נחקרים בחקירה ראשית על ידי התביעה, עורך הדין יבצע חקירה נגדית במטרה להפריך את העדויות. עורך הדין נדרש לבנות את קו ההגנה של הנאשם ולהביא עדים התומכים בגרסתו. לאחר סיום שלב ההוכחות במשפט ולאחר שהתביעה תציג את סיכומיה הסנגור יציג את סיכומיו וינסה לשכנע את בית המשפט לזכות את הנאשם.

 

סיכום תפקידיו של עורך דין פלילי

לסיכום הנושא, עורך דין פלילי מייצג חשודים ונאשמים החל משלב המעצר ועד לערעור על ההרשעה או העונש בבית המשפט. חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין פלילי מקצועי, בעל ניסיון על מנת שהחשוד יקבל את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר ועל מנת למצות את זכויותיו החל מתחילת ההליכים.

איש קורא