איך דיון על מס רכישה יכול להגיע לבית משפט

מיסי רכישה ומיסי שבח הם מיסים שיכולים להגיע לסכומים מאוד משמעותיים שכן הם פרי של עסקאות בסכומים גבוהים יחסית.

ככל שהמס הוא בסכום גבוה יותר – כך הוא יכול להיות סלע מחלוקת בין הצדדים השונים בעסקה ויכול לעורר בעיות מסוימות עם רשויות המס במידה ולא משולם כראוי.

הבעיות הפוטנציאליות עם תשלומי מס רכישה יכולות להוביל את הצדדים לבית המשפט בכל מיני סיטואציות וקונפליקטים בין צדדים. חשוב מאוד להכיר את הבעיות הללו על מנת שניתן להתגבר עליהן מלכתחילה ולא להגיע להיגררות ארוכה מאוד בבית המשפט.

 

שני צדדים בחוזה

אחד המצבים הרווחים ביותר שמובילים לסכסוכים על מס שבח ומס רכישה הוא סכסוך בין שני צדדים המקיימים עסקה ביניהם. למשל, במידה ושני שותפים רוכשים ביחד נכס, החלוקה במיסים יכולה להיות ביניהם אחרת בעקבות כל מיני סיבות הקשורות לדיני המס. מצב אחר רווח אף הוא כולל סכסוך שבין המוכר לבין הקונה באשר להסדרת המיסוי של העסקה.

בשני המצבים הללו – כל אחד מן הצדדים ינסה להטיל את תשלומי המס על הצד השני. לכן, הפתרון הקל והפשוט ביותר הוא להסדיר את עניין המיסוי באופן מדויק שלא משתמע לשתי פנים בחוזה המכר או השותפות בין שני הצדדים.

 

פרשנות החוזה והצורך בעורך דיו

כמובן שגם בסיטואציות החוזיות ניתן יהיה לטעון שניתן לפרש את לשון החוזה לכן ולכן או שנסיבות כריתת החוזה מעידות על תוצאה שונה מאשר הלשון המדויקת של החוזה – הדבר רק מחדד את החשיבות של ניסוח מדויק של החוזה והיעזרות בעורך דין שמתמקצע בתחומים הללו על מנת לבאר לצדדים את ההסדרים שעליהם הם חותמים.

הליווי המקצועי של עורך דין לטיגציה וחוזים יכול לשלול טענות בבית המשפט לפיו בנסיבות הדברים הסדר המיסוי השתמע להיות שונה מלשון החוזה – זאת בעקבות השינויים במצב המשפטי שרלוונטי לקריאת ופרשנות חוזים בין צדדים.

 

הגעה לבית המשפט

במידה ושני הצדדים לא הצליחו לפתור באמצעות החוזה את הסכסוך המשפטי שלהם על תשלום המיסים – הצדדים יגיעו להתדיינויות בבית המשפט. הדיונים בבית המשפט יכולים לקחת שנים רבות – עקבות מן הסוג הזה יכולות להיות מאוד יקרות לשני הצדדים, מלבד עלויות עורכי הדין ההמתנה על הנכס יכולה להוביל להגדלת תשלומים שוטפים אחרים על הנכס.

 

סכסוך עם רשויות המס

יכולות להיות הערכות שונות שמובילות לתשלומי מס שונים. במידה ומתגלע סכסוך בין האדם ובין רשויות המס – רשויות המס יכולות לדרוש תשלומים מסוימים ואם מסרבים לשלם את המס לפי הערכות הרשויות ניתן לפנות לבית המשפט על מנת שיכריע בהסדרים (בדרך מעט עקיפה).

סכסוכים עם רשויות המס יכולים להוביל להליכים משפטיים חריפים והרשויות יכולות להשתמש בכל מיני סמכויות שיש להן מן הדין על מנת לגבות את מירב התשלום.

 

ציוד משפטי