האם אפשר להגיש תביעה באופן מקוון?

פעמים רבות מבוצעות כנגדנו עוולות, המקימות לנו עילה לתביעה קטנה. התביעה הקטנה תאפשר לנו לזכות בפיצוי המגיע לנו בפשטות וביעילות. אולם הדרישות הבירוקרטיות בתביעות הקטנות מרתיעות אותנו וגורמות לנו לוותר על הגשת התביעה. כדי להתמודד עם חסם כניסה זה לעולם התביעות הקטנות, משרד המשפטים פתח אופציה להגשת תביעות קטנות באופן מקוון. הצטרפו אלינו וגלו כיצד ניתן לעשות זאת.

 

תביעות קטנות בישראל

מערכת התביעות הקטנות בישראל הינה מערכת אשר מאפשרת לתובעים לתבוע מזיקים גם בשל נזקים קטנים שנגרמו להם. מסלול הגשת התביעות בישראל, כבכל מקום בעולם, כולל חסמי כניסה משמעותיים. הגשת התביעה דורשת משאבי זמן וכסף לא מבוטלים.

כאשר סכום הנזק נאמד בכמה אלפי שקלים בודדים ותו לא, ובהתחשב בסיכוי כי בית המשפט ידחה את התביעה, תוחלת הפיצוי נמוכה מעלויות הגשת התביעה וניהולה כך שלא משתלם לניזוק להגיש את תביעתו.

כדי להתמודד עם המצב ולמנוע מציאות בה מזיקים לא נתבעים ומשלמים את חובם וניזוקים מפסידים את המגיע להם, פותחה בישראל מערכת התביעות הקטנות. מנגנון התביעות הקטנות מאפשר הגשת תביעה בצורה פשוטה ויעילה, ללא חסמי הכניסה הגבוהים וללא ייצוג על ידי עורך דין, כך שמשתלם להגיש תביעה גם על סכומים קטנים יחסית.

אחת ההקלות המשמעותיות בתביעות הקטנות היא ההנחה באגרת בית משפט אשר משלם התובע. בעוד שבבתי משפט שלום אגרת בית משפט עומדת על 2.5%, בבית משפט לתביעות קטנות האגרה מסתכמת ב-1% בלבד או חמישים שקלים – הגבוה מבניהם.

אולם על אף ההקלות שבהגשת התביעה, עדיין מדובר בפעולה בירוקרטית אשר יש לבצע ועד לא מכבר חייבה את התובע להגיע פיזית אל בית המשפט כדי להגיש את התביעה שלו. דרישה זו יצרה חסם כניסה משמעותי למערכת ובשל כך היא הוסרה וכיום ניתן להגיש תביעות קטנות באופן מקוון.

לתבוע באינטרנט

הגשת תביעה קטנה באופן מקוון

הגשת תביעה קטנה מקוון מבוצעת באופן הבא. התובע נכנס לאתר האינטרנט של הרשות השופטת ומנפיק טופס להגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות. התובע ימלא את כל הפרטית בבקשת התביעה וישלח את הבקשה אל מזכירות בית המשפט לתביעות קטנות אשר יושבת בתוך בית משפט השלום. כמו כן, התובע ימציא כתב תביעה גם לנתבע.

אל כתב התביעה יצרף התובע ראיות התומכות בגרסתו. גם את הראיות ימציא התובע לנתבע. בד בבד, התובע ישלם אגרת בית משפט מופחתת כדי שהתביעה תתקבל במערכת. כעת, בית המשפט יקבל את התביעה ויקבע מועד לדיון. כמובן שבניגוד להגשת התביעה, צירוף הראיות ותשלום האגרה, הדיון עצמו נערך באופן פיזי ולא באופן מקוון.

 

לסיכום

לסיכום, החוק הישראלי מאפשר כיום הגשת תביעות קטנות באופן מקוון. לשם כך נדרש להוריד טופס כתב תביעה, למלא אותו כדבעי, להמציא את כתב התביעה לתובע ולבית המשפט, לצרף ראיות ולשלם אגרה. הדיון עצמו – יהיה פיזי כמובן.

לתבוע באינטרנט