הכול על תביעות נגד משרד הביטחון

בהתאם לחוק הנכים – שיקום ותגמולים על מנת לקבל תמלוגים ממשרד הביטחון יש להגיש לקצין התמלוגים באגף השיקום במשרד הביטחון. הזכאים להגיש את התביעה הם אלו שנפצעו במשך שירותם בכוחות הביטחון במידה ופציעתם לא נגרמה כתוצאה מהתנהגות חמורה ורעה. ניתן להגיש תביעות הן בשל פציעות גופניות והן בשל פגיעות נפשיות כל עוד אלו נגרמו כתוצאה ישירה מהשירות.

 

מועד להגשת התביעות

את התביעות יש להגיש קרוב למועד השחרור מהשירות ככל שהדבר אפשרי ולא יאוחר משלוש שנים לאחר השחרור. החריג לכלל זה הוא מי שסובל ממחלה ששר הביטחון קבע לגביה תקופת התיישנות ארוכה יותר ואז ניתן להגיש את התביעה עד לתום התקופה שנקבעה. שלב ההכרה בתביעה הינו השלב הארוך והמשמעותי ביותר בתביעה. עוד על כך ראו https://bechar.co.il

 

זימון לוועדה רפואית

קצין התגמולים מבצע בדיקות רבות על מנת להכיר בעצם התביעה לרבות איסוף חומר רפואי, וידוא עם הדרגים הפיקודיים, אישור חוקרים לנסיבות הפגיעה, פנייה לרופא מומחה לכתיבת חוות דעת ועוד. במידה והפציעה מוכרת על ידי קצין התגמולים התובע יוזמן לוועדה רפואית של משרד הביטחון על מנת לקבוע את אחוזי הנכות.

אחוז

אחוזי נכות ותמלוגים

הוועדה הרפואית למעשה מתרגמת את הפגיעות שהוכרו על ידי קצין התמלוגים לאחוזי נכות המזכים בתגמולים. ככל שגובה הנכות שתקבע הוועדה יהיה גבוה יותר, כך התובע יהיה זכאי לפיצויים בסך כספי גבוה יותר. כאשר הוועדה קובעת אחוזי נכות צמיתים של בין-10% ל-19% התובע יהיה זכאי למענק חד פעמי בשל נכותו. כאשר הוועדה קובעתו אחוזי נכות של 20% ומעלה התובע יהיה זכאי לתגמולים כספיים חודשיים בהתאם לגובה אחוזי הנכות.

 

ערעור על החלטות הוועדה הרפואית

במידה והתובע סבור שהוועדה הרפואית לא  לקחה בחשבון את מצבו הרפואי כראוי הוא יכול  להגיש ערעור על מנת להיבדק על ידי וועדה רפואית עליונה. בסמכותה של הועדה העליונה להעלות את אחוז הנכות, להשאיר אותה כפי שקבעה הוועדה הראשונה או אף להפחית את אחוזי הנכות וחשוב לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הערעור.

 

ערעור על  אי הכרה בפגיעה

כאשר התובע כלל אינו מופנה לוועדה בעקבות החלטתו של קצין התמלוגים הוא אינו נחשב לנכה צה"ל וגם על כך ניתן להגיש ערעור לבית משפט בתוך 30 יום מעת קבלת ההודעה על ההחלטה. חשוב לדעת כי לאחר מכן  ההחלטה הופכת לחלוטה וערעור יהיה אפשרי עליה רק בנסיבות חריגות ביותר שנקבעו בחוק. ערעור לבית המשפט יש להגיש עם חוות דעת רפואית.

 

סיכום תביעות משרד הביטחון

לסיכום הנושא, הזכאות לפיצוי מטעם משרד הביטחון בגין פגיעה שהתרחשה במהלך ועקב השירות הצבאי מתחילה בעצם ההכרה בזכות. התובע נדרש להוכיח כי אכן נפגע במהלך השירות ושהפגיעה נובעת מהשירות ועקב השירות. במידה והתביעה תוכר  נכותו של מגיש התביעה תוגדר על ידי וועדה רפואית של משרד הביטחון. בהתאם לשיעור הנכות ייגזר הפיצוי הכספי לו יהיה זכאי התובע.

משקל