הליך פלילי לקטינים – כללים חשובים שכדאי לדעת

ייצוג קטינים בהליך הפלילי זו התמחות ייחודית בתחום המשפט הפלילי, המחייבת בקיאות רבה מצד עורך הדין המייצג – הן ברזי החוק הפלילי הנוגע לסוג העבירה שהתבצעה, והן באופן

התנהלותם של מנגנוני האכיפה והמשפט, אשר אמונים על הטיפול בילדים ובני נוער הנחשדים או נאשמים בביצוע עבירות פליליות.

 

עורך דין פלילי קטינים – עו"ד בעל התמחות מיוחדת בתחום המשפט הפלילי

ייצוג קטינים בהליכים פליליים מתבצע על ידי עורך דין פלילי בבאר שבע לקטינים. זהו עו"ד שהתמחה באופן ספציפי בתחום המשפט הפלילי לקטינים – היינו, הדין הפלילי הנוגע לעבירות של ילדים ובני נוער בישראל. תפקידו של עורך דין פלילי קטינים הוא בראש ובראשונה לוודא כי הילד/ה או הנער/ה החשודים בביצוע עבירה פלילית או עומדים לדין בגין עבירות כאלו, יזכו להליך הוגן בעומדם מול רשויות האכיפה, מערכת המשפט המטפלת בקטינים, וכן בתהליך השיקום, שמוגדר כזכות אלמנטרית של עבריינים קטינים מורשעים. זוהי התמחות ייעודית בדין הפלילי בישראל, היות ולקטינים יש זכויות מיוחדות בהליך הפלילי וחלק מההתנהלות מולם במסגרת זו מתבצעת על פי חוקים שונים ומנגנוני שיפוט שונים, כפי שיוסבר בהמשך.

 

מהן המחויבויות של עורך דין פלילי קטינים כלפי מיוצגיו?

עורך דין פלילי קטינים נדרש להכיר את כלל הגורמים אשר מעורבים בהליך הפלילי המתנהל מול בני נוער וילדים, ולשמור על קשר רצוף מול גורמי הרווחה, מסגרות חינוכיות ומשקמות וגורמי הקליטה, כולל בני משפחה או האפוטרופסים של הקטין/ה.

 

האם יש שוני בין הליך פלילי קטינים ובין הליך פלילי רגיל?

הליך פלילי קטינים נשען על חוקים ספציפיים שנועדו לטפל בהליך האכיפה, החקירה והשיפוט של ילדים ובני נוער בישראל. דבר החקיקה העיקרי שמסדיר את הנושאים הללו נקרא "חוק הנוער" והוא נמצא בשימוש כבר משנת 1971. בנוסף, ההליך המשפטי הנוגע להליכים פליליים כנגד קטינים, מתקיים בבית משפט לנוער (זהו בעצם סניף של בית משפט השלום או בית הדין המחוזי שבו מכהן שופט נוער), שיש לו סמכות לדון בעבירות שבוצעו על ידי ילדים / נערים שטרם מלאו להם 18 שנים.

 

כיצד מסייע עורך דין פלילי קטינים לילדים ובני נוער בהליך הפלילי?

כפי שהוסבר לעיל, קטינים אמורים להיות מטופלים בצורה שונה מבגירים בהליכים פליליים המתקיימים בארץ. למעשה, חוק הנוער מתווה הוראות מוגדרות לניהול חקירה משטרתית מול קטין, ותנאים ספציפיים לביצוע מעצרים בקטינים ועוד. אולם למרבה הצער, רוב האנשים בישראל אינם בהכרח מודעים לשוני בין זכויותיהם של בני נוער וילדים בהליך הפלילי לבין הזכויות של בגיר בהליכים אלו. עקב כך, לא אחת נפגעות זכויות הילד/ה או הנער/ה בתהליך. הסיוע של עורך דין פלילי קטינים, אם כן, בא בראש ובראשונה להבטיח כי כלל הזכויות של הקטין ישמרו כנדרש לאורך התנהלותו של המשטרה ומערכת המשפט, ובשלבים המאוחרים יותר – גם מול מסגרות השיקום והקליטה.

 

זכויות הקטין בהליך פלילי קטינים

לקטינים יש כאמור זכויות מיוחדות המוקנות להם בהליך הפלילי, בהתאם לחוק הנוער, והן כדלקמן:

איסור מעצר עד לתום ההליכים לקטינים שטרם מלאו להם 14 שנים

על פי חוק הנוער, מעצר עד לתום ההליכים, לא יוטל על קטין בישראל שטרם מלאו לו 14 שנים.

 

מניעת מעצר הגנתי

בחוק הנוער נקבע גם כי בתי המשפט לנוער רשאים לקבוע שקטין המטופל במסגרת הליך פלילי, יועבר לטיפולם של ערוצי טיפול והשגחה שהוגדרו במסגרת החוק. מדובר במסגרות טיפול לנוער בסיכון ו / או מסגרת לטיפול בקטינים המעורבים בפלילים, כאשר הדגש הוא על מסגרת שתאפשר שיקום של הנער/ה או הילד/ה, כתחליף לענישה.

 

הגבלה של מעצרי בית לילדים ונוער

בחוק הנוער נקבע שקטינים ששוחררו ממעצר לא יוחזקו בתנאי מעצר בית לתקופה ארוכה מתשעה חודשים. למרות שבתי המשפט בישראל רשאים על פי חוק לפסוק על הארכת מעצרים על תנאי לפרק זמן מקסימלי של תשעים ימים, הוראה זו בחוק הנוער באה לשדר מסר ברור לפיו אין ליטול מידי קטינים את חירותם לתקופה בלתי מוגבלת, גם כאשר מדובר בריתוק הקטין לבית הוריו. הרציונל העיקרי מאחורי הוראה זו בחוק הנוער, הוא ששיבוש בשגרת חייהם של קטינים לתקופות ארוכות מדי, עלול לעכב את התפתחותם החינוכית והחברתית ואף ליצור פער חריף בין העבריין הקטין לילדים אחרים בגילו. מאותה סיבה נוסף נדבך בחוק הנוער, הקובע שבמקרים שבהם מורה בית המשפט לשחרר קטינים למעצר בית המחייב את העצור להישאר בתחומי ביתו במשך למעלה מ- 16 שעות מדי יום, יהיה בית המשפט חייב בעריכת דיון מחודש במצב הקטין מדי 90 ימים.

 

השמה חוץ-ביתית על בסיס ראיות לכאורה

בחוק הנוער מוסדרות גם הסמכויות הנתונות בידי שרות המבחן לנוער ותחומי האחריות שלו. החוק מורה כי ככל שלא נמצאו הוכחות למעורבות של הנאשם הקטין בפלילים, ויש הצדקה מיידית להוצאת הקטין מביתו למסגרת חוץ-ביתית משקמת, הדבר יתבצע עוד טרום מתן פסק הדין בעניינו של הקטין הנאשם.

 

זכות הגשת ערר הנוגע לצו השגחה זמני

חוק הנוער מקנה לבתי המשפט לנוער בישראל סמכות לפסוק על העברת קטינים להשגחת קצין המבחן למשך התקופה בין הגשתו של כתב האישום ועד לקבלת פסיקת הערכאה שדנה בתיק של הנאשם הקטין. חוק הנוער מבדיל בין הצו להשגחה זמנית שמתממש במסגרות קהילתיות, ובין הצו להשגחה זמנית שמחייב את הוצאת הקטין מהבית שלו, ובפרט במקרים שבהם הקטין מוצא מביתו להסתכלות. החוק מאפשר הגשה של ערר הנוגע לצו השגחה זמני לבית משפט לנוער, הנדון בהליך שמעורב בו שופט אחד בלבד. על פי החוק אפשרי גם להגיש ערר כנגד פסיקת הערכאה שטיפלה בערעור המקורי, וזאת לבית המשפט העליון. כך מתקיים יוצא דופן לכלל שלפיו לא ניתן להגיש ערעור כנגד החלטות ביניים שמתקבלות בהליכים פליליים.

 

מדוע ליווי משפטי של עורך דין פלילי קטינים הוא כה הכרחי

הסתבכות של ילדים ובני נוער בעבירות פליליות יכולה לשנות את חייהם לרעה מקצה לקצה.

קטינים שניצבים במרכזו של הליך פלילי לראשונה בחייהם, עלולים להגיב לחקירה המשטרתית באופן שיחמיר את מצבם לאין ערוך. למשל, קטין עלול לקחת אחריות על עבירה פלילית  שאדם אחר אחראי לה בכלל, בין אם הדבר נעשה עקב לחצים שהופעלו על הילד או הנער בחקירה המשטרתית, או משיקולי לחץ חברתי. מנגד, ישנם גם קטינים שמחליטים שלא לשתף פעולה בשלב החקירה המשטרתית מסיבות בלתי ענייניות, ובאופן זה מחבלים בסיכוייהם לסיים את ההליך הפלילי במינימום נזקים.

בהתאם לאמור מעלה, מתבהרת והולכת חשיבות הליווי המשפטי של עורך דין פלילי קטינים. כאשר מסתייעים בשירותיו של עורך דין פלילי בעל ותק וניסיון בייצוג בני נוער וילדים בהליכים פליליים כבר למן השלבים היותר מוקדמים של ההליכים, הסיפור עשוי להסתיים בתוך פרק זמן קצר מבלי ששגרת יומם של הילד/ה או הקטין/ה תשתבש וללא השלכות מרחיקות לכת על חייהם. ההכוונה המשפטית המקצועית היא קריטית כאמור גם למיצוי זכויות הקטין בהליך הפלילי על כל שלביו. מכאן שאם אתם או אדם קרוב הנחשב כקטין בראי החוק, עומדים בפני הליך חקירתי או דיון בבית משפט לנוער, תעשו טוב אם תקדימו תרופה למכה ותפנו לייעוץ מקדים עם עורך דין פלילי קטינים.

פטיש