הקפאת הליכים: המדריך המלא

הקפאת הליכים הוא הליך אליו פונה חברה המגיעה למצב של חדלות פירעון. כאשר אין באפשרות החברה לשלם את חובותיה ואין ברשותה מספיק נכסים והכנסות לכסות חובות אלו היא נאלצת להתפרק, למצוא משקיע או לממש תוכנית הבראה במסגרת הקפאת הליכים. צו להקפאת הליכים ניתן למשך 9 חודשים בהם לא יוכלו הנושים לפעול כנגד החברה. עוד על הקפאת הליכים בהרחבה במאמר שלפניכם.

 

תקופת ההקפאה

כאשר ניתן צו להקפאת הליכים הדבר מונע פתיחת הליך נשייה כלשהו כנגד החברה. הדבר גם מונע מימוש וקידום הליך נשייה שכבר נפתח. בתי המשפט יאשרו בקשות של נושים למימוש נכסי החברה רק במידה ומימוש הנכס לא יפגע בתוכנית השיקום שהציגה החברה. במהלך תקופת ההקפאה נעשה הסדר נושים חדש  להסדיר את החזר חובות החברה. עוד על עורך דין הקפאת הליכים ראו כאן.

 

אסיפת נושים

צו להקפאת הלכים אינו ניתן על מנת למשוך זמן או לתת לחברה אוויר אלא רק במסגרת גיבוש של הצעת פשרה או הסדר בין החברה לבין הנושים או בעלי המניות. התהליך מתבצע על ידי נאמן הממונה על ידי בית המשפט ועל מנת לאשר את ההסדר, הנאמן צריך לנהל משא ומתן עם הנושים. במידה מגיעים להסכמות ההסדר מובא לאישור בית המשפט ויחייב את כלל הנושים.

 

שיקולים במתן צו

צו הקפאת הליכים ניתן רק כאשר בית המשפט סבור כי לחברה יש סיכוי לשוב ולעמוד על רגליה. כאשר הסדר נושים מאושר על ידי בית המשפט הדבר מהווה גושפנקא לתחילת תהליך ההבראה של החברה. בית המשפט בבואו לפסוק על צו הקפאת הליכים בוחן את הנתונים הכלכליים הראשוניים, את המצב הכלכלי במשק ובשוק הספציפי ואת התכנית הכלכלית המוצעת להבראה.

 

תוכנית הבראה

על מנת שבית המשפט יאשר לקדם את תכנית ההבראה היא צריכה לכלול מספר פרמטרים חשובים. יש צורך להציג את תזרים המזומנים הצפוי לתקופת ההקפאה. על התוכנית גם לכלול תחזית רווח והפסד הצופה אל התקופה בהתאם ליישום צעדי הייעול וההבראה בחברה. בית המשפט לא יאשר כניסה לגירעון בתקופת ההקפאה על מנת למנוע סיכון נוסף לכספי הנושים.

 

עמדת הבנקים

בבואו להוציא צו הקפאת הליכים בית המשפט נותן משקל לנושא של העסקת עובדים ואת עמדתם של הנושים המובטחים, לרוב הבנקים. על מנת שבית המשפט יוציא צו, לרוב נדרש שהבנקים להם החברה חייבת יביעו תמיכה בהסדר. הדבר מביע אמון בעתיד החברה היות והבנק יכול לקבל את חובותיו חזרה גם במקרה של פירוק על ידי הפעלת הביטוח על החוב.

 

סיכום הקפאת הליכים

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בהקפאת הליכים. כפי שציינו, מדובר בהליך המיועד לחברות במשבר המתקשות להחזיר את חובותיהם לספקים, לבנקים ולעובדים. הקפאת הליכים בה דנו נוגעת לחברות במשבר ולא להקפאת הליכים בהליכי חדלות פירעון של יחידים. צו בית משפט להקפאת הליכים יינתן כאשר יש סיכוי להציל את החברה במסגרת תוכנית הבראה.

איש משפט