איך מוציאים חוות דעת רפואית לבית משפט?

חוות דעת רפואית היא מסמך שנועד להצגה בבית המשפט ונכתב מאת רופא מומחה בתחום רפואי ספציפי.

חוות הדעת מספקת הערכה בנוגע לנזק או הנכות שנגרמה לאדם אחר ולעתים גם דנה בעניינים מנהלתיים, אתיים וחוקיים שכרוכים ביחסי רופא-מטופל.

 

חובת צירוף חוות הדעת

על פי תקנות הסדר האזרחי (התשמ"ד 1984), כל תביעת נזקי גוף מחייבת צירוף של חוות דעת רפואית מתאימה, שנכתבה על ידי גורם מוסמך בתחום התביעה ורשום ברשימת הרופאים הישראלית. מבחינת החוק, חוות הדעת מקבילה למתן עדות בשבועה ולכן עליה להיות מדויקת, מנומקת, מפוטרת ואיננה חוטאת בשום מקרה לאמת.

 

גיבוש חוות הדעת הרפואית

מטרת העל של חוות הדעת הרפואיות היא לשפוך אור בנוגע לנזק שנגרם לתובע ובפרט לגבי הקשר הסיבתי בין אותו נזק לאירוע הרפואי שקדם לו ושגרם לו. הכתיבה מבוססת על כמה שלבים ומשלבת בדיקה רפואית של התובע, סקירת ההיסטוריה הרפואית ומצבו הרפואי טרם האירוע, בדיקת הקשר הסיבתי והערכת גובה הנזק. גובה הנזק יתורגם בבית המשפט לפיצוי כספי ובמוסד לביטוח הלאומי לאחוזי נכות.

 

מה דינה של תביעה ללא חוו"ד?

תביעות נזקי גוף ותביעות רשלנות רפואית לא יכולות להתקבל בבית המשפט ללא חוות דעת רפואית ועלולות לגרום לתביעה להידחות, או לכל הפחות לפסוק בה על סכום פיצויים נמוך מאוד. מעבר לכך, חוות דעת רפואית שהוגשה בחוסר (כלומר – ללא כל המסמכים הרפואיים החשובים או תוך השמטת פרטים מסוימים) תסכן את התביעה ועלולה בשלב מסוים לערער את כל התיק ואת הטענות שבו.

 

בחירת הרופא המתאים

גם לאחר שהתובע נפגש עם הרופא, העביר לו את כל המסמכים, נבדק וקיבל ממנו חוו"ד מפורט, לעתים יהיה צורך לכתוב חוות דעת רפואית משלימה מטעם רופא נוסף. את בחירת המומחים בשני המקרים חשוב לבצע בקפידה, לוודא שאמינותם גבוהה ושיש להם בקיאות וניסיון עשירים ביותר. ככל שהרופא בכיר יותר, שהמוניטין שלו מוערך יותר ושאמינותו גבוהה, כך בתי המשפט יתייחסו לדעתו בהערכה וכבוד רבים יותר.

 

איך מגישים חוות דעת לבית משפט?

מרבית האנשים בוחרים ומטעמים ברורים להסתייע בעורך דין שייצג אותם בבית המשפט והוא זה שדואג לנסח את כתב התביעה ולהגיש אותו. לכתב התביעה נדרש לצרף את חוות הדעת ולשלם את אגרת פתיחת התיק בבית המשפט. לכן מטבע הדברים, כאשר קיים לתובע מייצג, הוא יקבל אליו את חוות הדעת הרפואית שנכתבה ואם היא אכן כוללת את כל הפרטים הנדרשים היא תועבר לבית המשפט.

 

הגשת חוו"ד רפואית באיחור

אם מסיבה מוצדקת והגיונית הוגש כתב התביעה ללא חוות הדעת הרפואית, ניתן לבקש מבית המשפט אורכה להגשה ולצרף את חוות הדעת מאוחר יותר. אם חוות דעת שהוגשה באיחור תעלה ממצאים או טענות שלא הוזכרו בכתב התביעה, בית המשפט ידרוש לתקן את כתב התביעה ולהגישו שנית. בנוסף, במקרים חריגים ונדירים מאוד יתקיים פטור מחובת ההגשה של חוות הדעת הרפואית.

מעוניינים לתבוע בגין נזקי גוף או רשלנות רפואית? בפורום הרופאים הישראלי תמצאו רופאים מומחים רבים המספקים חוות דעת רפואיות במישורים רפואיים שונים.

 

כלי משפטי