כיצד עורך הדין יכול להוות אפוטרופוס

כאשר אם אינו יכול לנהל את עצמו או את עניינו, הוא יכול לקחת אדם אחר שייקח עליו את האחריות עליו וידאג לכל אשר קשור לרווחתו. מינוי זה נפוץ בשני שלבים עיקריים בחיים: תחילת חייו של אדם ולקראת סופם, או במילים אחרות – פעוטות או קשישים. ישנם גם מצבים כמו למשל אדם שעבר אירוע מוחי או תאונה קשה ובעקבות זאת, חלה ירידה מאוד חדה ביכולת שלו לדאוג לעצמו ולצרכים שלו.

 

מי הוא אפוטרופוס

אפוטרופוס הוא מי שאחראי על הצרכים של אדם אחר, שלא מסוגל לדאוג לצרכים שלו ולא כשיר לכך. אותו אדם נקרא בעגה משפטית חסוי בדרך כלל אם מדובר בקטין שטרם מלאו לו 18 או בגיר שאינו יכול לדאוג לעצמו, בגלל מצב פיזי או מצב רפואי שאינו טוב. מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט באמצעות של בקשות מינוי המוגשות לו. הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי נציג של היועץ המשפטי לממשלה או על ידי קרוב משפחה.

 

מינוי האפוטרופוס

למעשה, יש מגוון אופציות למינוי אפוטרופוס, ניתן למנות קרוב משפחה, או ידיד קרוב, או אפוטרופוס מקצועי כמו למשל עמותה, תאגיד או עורך דין אפוטרופוס. יש ביכולת של בית המשפט למנות עורך דין המייצג באמצעות סיוע משפטי לאדם שיש לו אפוטרופוס. עורך הדין ייצג רק את האדם ולא את האפוטרופוס שלו.

בדרך כלל, תינתן עדיפות למשפחה או קרובי משפחה להתמנות לאפוטרופוס. במידה וזה לא אפשרי, יהיה ניתן למנות גם אחד מהגורמים האחרים. חשוב לדעת שתמיד האפוטרופוס מצריך אחריות רבה מאוד, השקעה וגם מחויבות. בית המשפט לא ימנה מישהו לאפוטרופוס אלא אם כן יש הסכמה לתנאים הללו.

 

זמני החלטת המינוי וחובות האפוטרופוס

החלטה על מינוי של האפוטרופוס לרוב תתקבל לאחרי מספר חודשים, אלא אם כן מדובר במינוי שנחשב דחוף, אז המינוי ייקח פחות זמן. עם קבלת ההחלטה, יהיה פירוט של שם האפוטרופוס וגם הנושאים אשר ימסרו לו, כמו למשל דברים שהם בגדר רכוש, דברים אישיים, דברים רפואיים ועוד.

בנוסף, יתקבלו גם הוראות נוספות לפעולות של האפוטרופוס כפי שבית המשפט יקבע. במהלך המינוי של האפוטרופוס, בית המשפט יוכל לתת הוראות נוספות לפי בקשת האפוטרופוס או גורם אחר. לאחר קבלה של צו האפוטרופוס, על האפוטרופוס לדאוג לכל הצרכים של האדם ולנהל גם הכנסים, או הכספים של אותו אדם, במידה ויש כאלה.

 

לסיכום

אפוטרופוס הוא מי שאחראי על הצרכים הפיזיים והנפשיים של אדם אחר, אם הוא לא כשיר לדאוג להם בצורה עצמאית. אפוטרופוס דואג לרווחתו של אותו אדם והמינוי הנפוץ ביותר הוא בשלבים המוקדמים של החיים או בשלבים המאוחרים יותר של החיים, או במקרה של תאונה או אירוע מוחי או כל אירוע המונע מאותו אדם לדאוג לעצמו ולדאוג לצרכים שלו.

אַפּוֹטרוֹפּוֹס