מה הוא תהליך חדלות פרעון?

הליך חדלות פרעון ושיקום כלכלי החליף את הליך פשיטת רגל שקדם לו. השינוי שם את הדגש על שיקומם של החייבים ולא על ענישתם ומשך הזמן שאורך התהליך קוצר משמעותית. הליך חדלות פירעון נועד לאפשר לחייב לפתוח בדף חדש בחיים ולהשאיר את החובות מאחוריו. לצורך השתתפות בהליך יש צורך להגיש בקשה מקוונת באתר הממונה על ההליך.

 

צו לפתיחת הליכים

כאשר החייב מגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים ממונה לו נאמן לניהול התהליך. בקשת צו לפתיחת הליכים מוגשת לממונה והצו למעשה יקבע את גובה התשלום החודשי אותו ייאלץ המשתתף בתהליך לשלם כל חודש לקופת ההחזר. הצו בנוסף מחייב את המשתתף  להגיש דו"חות על ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי. עוד על תפקידו של עורך דין חדלות פרעון ראו כאן.

פְּתִיחָה

הקפאת הליכים בהוצאה לפועל

בצו לפתיחת הליכי חדלות פרעון נקבעים ההגבלות השונות שנקבעו בחוק ויחולו על החייב. אלו כוללות עיכוב יציאה מן הארץ למשך תקופת ההשתתפות בתהליך. הצו עוצר את כלל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד המשתתף ולמעשה מסיר את הסנקציות של לשכת  ההוצאה לפועל כל עוד יש שיתוף פעולה עם הנאמן וההליך.

 

פגישת בירור

בתהליך חדלות פרעון לאחר הגשת הבקשה החייב יזומן החייב למשרדו של הנאמן לשם בירור. מטרת הבירור היא  להבין את הנסיבות שבהן האדם נקלע לחובותיו ולהשלים פרטים ומידע חיוני אודות החייב. במסגרת הבירור יבדוק הנאמן מהם הנכסים שקיימים בבעלותו ואם ניתן לממש אותם ולהכניס כספים נוספים לקופת הנשייה.

 

הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה

במסגרת התהליך של חדלות פרעון ולשם שיקומו הכלכלי של החייב הוא עשוי להידרש להשתתף בהכשרה מקצועית להתנהלות כלכלית נבונה. במידה והחייב אינו מסוגל לבצע תשלומי החזר חודשיים עקב מיעוט הכנסותיו הממונה רשאי להמליץ לבית המשפט על הפטר לאלתר. לאחר שבית המשפט מקבל מהנאמן מתווה שיקום מומלץ יתנהל דיון שבסיומו מתן צו לשיקום כלכלי.

הצו למעשה קובע את תכנית הפירעון למשך שאר התהליך תוך שהוא מתבסס על הצעתו של הנאמן. צו לשיקום כלכלי יורה על גובה התשלום החודשי לתקופה שתימשך לרוב כ- 18 חודשים. בצו גם יפורטו הנכסים אשר ישמשו לפירעון ודרך המימוש שלהם.

פיננסי תקין

מי יכול להשתתף בהליך

הליך חדלות פירעון נועד לחייבים יחידים, כמו גם למי שמוגדר כעוסק מורשה או פטור. על מנת להשתתף בתהליך החייב צריך שסך חובותיו יעלה על 50,000 ₪  על הפונה לתהליך להיות אדם שמרכז חייו בעת הגשת הבקשה הוא בארץ. לשם הגשת בקשה לצו פתיחת הליכים יש לשלם אגרה בסך 900 ₪.

 

סיכום חדלות פרעון

לסיכום הנושא, במאמר זה הסברנו מה הוא הליך חדלות פרעון. את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש באתר הממונה באופן מקוון וזו תועבר לסמכות המתאימה בהתאם לגובה החובות. במידה וסכום החובות גבוה מ-150,455 ₪ התהליך יהיה בידיו של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במידה וסכום החובות המצוין בבקשה נמוך מהסכום שציינו ההליך יתנהל מול ההוצאה לפועל.

פְּשִׁיטַת רֶגֶל