מתי כדאי להגיש כתב אישום וכיצד עושים זאת

כתב אישום מוגש בעקבות עבירות פליליות לרוב על ידי גורמים ממשלתיים כמו: היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, המשטרה וכדומה.

עם זאת, גם אדם פרטי יכול להגיש כתב אישום בעזרת עורך דין על עבירות מסוימות, מקרה כזה נקרא הגשת קובלנה פלילית פרטית.

 

מי יכול להגיש כתב אישום?

בין אלה שהם בעלי סמכות להגשת כתב אישום ניתן למצוא: היועץ המשפטי לממשלה כולל נציגיו ואנשים במינויו, פרקליטות המדינה כולל פרקליטים מחוזיים, יחידת התביעות של משטרת ישראל, תובעי תעבורה, תובעי רישוי עסקים ותובעי הגנת הסביבה שגם הם כפופים למשטרת ישראל. תובעים צבאיים כנגד עבירות שביצעו המשרתים בצה"ל, מח"ש (מחלקת חקירות שוטרים) ועורכי דין שהוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה באופן מיוחד. אזרחים יכולים להגיש כתב אישום במקרים מסוימים (קובלנה פלילית פרטית).

 

מה כולל כתב האישום?

בכתב האישום נכללים כל הפרטים הקשורים בנאשם ובעבירתו. פרטי הנאשם, פרטי בית המשפט אליו מוגש כתב האישום, פירוט העבירה וכל הסעיפים המיוחסים לנאשם, פירוט של זמן ומקום המקרה עד כמה שניתן כדי שיהיה ניתן לברר פרטים נוספים, כל העובדות המיוחסות לעבירה יופיעו גם הן. במקרים מסוימים אם רלוונטי יפרטו את מקצועו של הנאשם. (במקרה של נבחר ציבור או עובד המצריך רישיון  [רופא, עו"ד] יצוין הדבר בכל מקרה). בנוסף יפורט הנזק שנגרם בעקבות ביצוע העבירה ואם מדובר במקרה בו יש נפגעים אז יפורט גם הקשר בין הנאשם לנפגעים (אם קיים קשר כזה). בכתב האישום מופיעה גם רשימת עדים מטעם התביעה שמיוצגת ע"י עורך דין פלילי בחיפה שעדותם תסייע להוכחת אשמת הנאשם בבית המשפט (עדים הקשורים למקרה או עדים טכניים הקשורים בחקירה).

 

 

תוך כמה זמן ניתן להגיש כתב אישום?

לכל סוג עבירה יש הגבלת זמן להגשת כתב אישום. ככל שהעבירה חמורה יותר, כך משך הזמן ארוך יותר. ישנן נסיבות מיוחדות המשפיעות על הזמן הניתן להגשת כתב האישום, כגון: הנאשם קטין, העבירה היא עבירת מין בקטינים, סוג העבירה: חטא (הדרגה הנמוכה ביותר), עוון, או פשע (הדרגה הגבוהה ביותר) וגם במקרים של פשע או עוון יש השפעה של סוג העונש.

לדוגמה: פשע שהעונש עליו עד 10 שנות מאסר מצריך הגשת כתב אישום תוך שנה וחצי לעומת פשע שהעונש עליו 10 שנות מאסר ומעלה שבו ניתן להגיש כתב אישום תוך שנתיים.

 

לסיכום

רק גורמים מסוימים יכולים להגיש כתב אישום. גורמים אלה הם: היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות ופרקליטים מחוזיים, עורכי דין (במקרים מיוחדים מטעם המדינה), המשטרה וגורמים מסוימים הקשורים בה ואזרחים על ידי קובלנה פלילית פרטית. בכתב האישום יפורטו פרטי המקרה ופרטי הנאשם, רשימת עדי התביעה, ופירוט העבירות המיוחסות לנאשם. לכל עבירה יש הגבלת זמן להגשת כתב אישום, ככל שהעבירה חמורה יותר כך משך הזמן להגשת כתב האישום ארוך יותר.

 

שופט מרכזי