כיצד עורך דין דיני עבודה יכול לסייע?

מקום העבודה של רבים במדינת ישראל משמש בתור לא פחות מבית שני. יוקר המחיה מביא רבים לעבוד ברוב שעות היממה במשרד, ולאחר משבר הקורונה בעבודה רבה מהבית, כולל שעות נוספות. אך לא כל מקומות העבודה שומרים על כבוד ותנאי העובדים, עוסקים בהלנת שכר או בהדרת עובד, פוגעים בתנאי ההעסקה ובזכויות העובדים. לשם כך, ניתן להיעזר בשירותיו של עורך דין דיני עבודה.

 

מהם דיני עבודה?

על מנת להבין באילו תרחישים יעזור ליווי של עורך דין דיני עבודה, חשוב להבין מהם אותם דינים. דיני עבודה מהווים את מערכת המאגדת את כלל הזכויות והחובות ביחסי עובד- מעביד. תחום זה כולל מגוון תחומים משפטיים שונים, שהעיסוק בהם דורש ידע רב בכל הקשור לדוגמה, בתנאי העסקה ופרישה, ימי חופשה ומחלה, הסכמי סודיות וכן הלאה.

סביב נושאים אלו ורבים אחרים, מתגלעים סכסוכים בין העובד למעביד, ותפקידו של עורך דין דיני עבודה הוא לפשר בין הצדדים או במידת הצורך, למצות את ההליכים העומדים לרשותו בדרך לייצוג מיטבי של הלקוח שלו.

 

ניסוח חוזי עבודה

אחד התפקידים המרכזיים בעבודתו השוטפת של עורך דין דיני עבודה היא ניסוח חוזי העבודה של המעביד אל מול עובדיו. על חוזים אלו להיות חוקיים לחלוטין, ואין להתנות או לוותר על אף זכות המגיעה לעובד בדין במסגרתם. זכויות אלו מאזנות את הבדלי הכוחות בין העובד למעביד, ומעניקה לו הגנה בסיסית לה העובד זכאי. הגנה זו כוללת תנאי יסוד שאין להשמיטם באף חוזה.

 

הלנת פיצויים

אחת הזכויות המשמעותיות ביותר עבור כל עובד באשר הוא, היא הזכות לפיצויי פיטורין. על פי החוק, לכל עובד שפוטר ישנה הזכות לקבל פיצויים שמטרתן לכסות על אובדן הכנסתו. ישנם מקרים בהם מתרחשת הלנת פיצויים על ידי המעסיק, כאשר הוא לא מעביר את הפיצויים המגיעים על פי חוק לעובד כאשר מגיע מועד הזכאות הנקבע בחוזה.

במצב כזה אין ברירה אלא לפנות להליך משפטי, כאשר מתברר כי למעביד אין כוונה לשלם את הפיצויים. מדובר בעילת תביעה בעלת זמן התיישנות קצר במיוחד, ולכן יש לפעול במהירות. עורך הדין יגיש את התביעה, ייצג את העובד בדיונים השונים ויפעל לטובת הכרעה מהירה וצודקת.

 

ייצוג משפטי במקרה של פיטורים שלא כדין

פירוש המושג פיטורים שלא כדין הם פיטורים המנוגדים לזכויות העובד או בניגוד לחוק. מושג זה כולל תרחישים רבים, כמו פיטורים על רקע מוגבלות של העובד, פיטורים בגין הריון או בזמן חופשת לידה, פיטורים מיידיים ללא שימוע וכן הלאה.

שכירת שירותיו של עורך דין דיני עבודה בהחלט תסייע במישור המשפטי, כמו הגשת צו מניעה זמני לפיטורים עד תום ההליכים, תביעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין וכן תביעת אכיפת חוזה העבודה כפי שנחתם.

עורך דין לעבודה