מתי יש לבצע תהליך פינוי משפטי של מושכר

במעמד השכרת הנכס נכנסים המשכיר והשוכר להתחייבות הדדית לכבד את תנאי החוזה ולקיים יחסים סבירים ומקובלים של שכירת נכס.

קיימים שוכרים בעייתיים שמפרים חלקים יסודיים בחוזה ובתנאי השכירות שהוגדרו מראש, ואז יכול המשכיר לשקול ולנקוט נגדם בצעדים משפטיים לפינוים. 

המשכיר צריך לזכור שהוא בשום אופן לא יכול לפנות את השוכר על דעת עצמו. הוא ייאלץ להגיש כתב תביעה לבית המשפט השלום המחוזי הקרוב, לספק את ההוכחות לחוות הדעת הרלוונטיות, ולהמתין לפסק הדין. מהסיבה הזו, כדאי למשכיר לנסות קודם לפתור את הבעיה באמצעים אחרים של שיחה, הסבר ואזהרה, ולהפעיל שיקול דעת באשר לכדאיות הצעד המשפטי. עם זאת – יש שוכרים שמהווים בעיה כה חמורה עד שפינוי משפטי הוא המוצא היחיד שיכול לפתור את המצב.

באופן עקרוני, ואם אין אופק לפתרון המשבר מול השוכר – כל חודש שהוא לא משלם לכם יכול היה להיות חודש שבו דייר אחר משלם לכם, וכל נזק כבד שהוא עושה היה יכול להימנע אם היה מפונה. מכאן שיש מקרים שבהם פינוי בהליך מזורז הוא בהחלט הדרך העדיפה מבחינתכם. נסקור כעת מספר מקרים קיצוניים בהם מקובל לתבוע פינוי משפטי של השוכר.

 

שילום תשלומים

שכירה של נכס מחייבת תשלום שוטף. שכר הדירה מוגדר מראש בהסכם השכירות, ובדרך כלל צריך להיות משולם פעם בחודש במשך כל תקופת השכירות, כמו גם תשלומים נלווים – חשבונות חשמל ומים, ארנונה וכיו"ב. אם מתחילה בעיה בתשלומים – איחורים, צ'קים לא מכוסים ועוד – לא בטוח שכדאי מיד לרוץ לבית המשפט. עם זאת, בהחלט כדאי לשמור על ערנות כדי להימנע מנזק כלכלי משמעותי.

 

נזק לנכס

הדירה או הבית המושכרים שייכים למשכיר ולא לשוכר, ולכן בדרך כלל השינויים השוכר מורשה לעשות הם מוגבלים מאוד. הדבר נוגע ביתר שאת לנזקים מובהקים ולהרס של המקום, שהם כמובן בגדר בעיה גדולה לבעל הנכס. על נזקים קטנים אולי לא כדאי לתבוע פינוי מיד, אבל אם השוכר מבצע שינויים או נזקים משמעותיים והוא איננו מוכן לפצות בעבורם או לסדר אותם – בהחלט כדאי לשקול לפעול לפינויו.

 

התבצרות בתום תקופת השכירות

דבר מצער שקורה לעיתים הוא ששוכרים מסרבים לפנות את הנכס בסוף תקופת השכירות המוגדרת בחוזה, ומתבצרים בו בכוח. אפילו במקרה מובהק זה – אסור לבעל הנכס לפעול בעצמו על מנת לפנות אותם, והוא מחויב להגיש כתב תביעה על מנת שבית המשפט יפסוק לטובתו ויתן לו רשות משפטים לפנות לרשויות הגבייה והאכיפה.

 

לסיכום

קיימים מספר מקרים חמורים שבהם כדאי למשכיר לפעול לפינוי משפטי של המשכיר, בינהם: בעיות תשלום, נזקים לנכס, התבצרות בתום תקופת השכירות. גורמים נוספים שלא צוינו הם למשל: שימוש בנכס שלא בכפוף לחוזה (למשל לשימוש מסחרי או השכרה לצד שלישי), שימוש בנכס לצורך מעשים לא חוקיים ופליליים (אחסון נשק וסמים), או הפרה קיצונית וסדרתית של הסדר הציבורי.

 

ציוד משפטי