נקודות חשובות שכדאי לדעת על יחסי עובד מעסיק

יחסי עובד מעסיק הם בעצם יחסים חוזיים בין הצדדים, כאשר בחוזה מפורטים כל הזכויות והחובות של כל צד כלפי הצד השני.

במידה וישנם פערים בין הכתוב בחוזה לבין התנהלות הצדדים בפועל, ניתן לפנות לבית הדין לעבודה שעוסק בעניינים שבין עובד ומעסיק.

 

הגדרת היחסים

הקביעה מי הוא עובד ומי הוא מעסיק היא קביעה משפטית, שאינה תמיד ברורה וחדה. בבית הדין לעבודה נקבעו מספר מבחנים, שיוכלו לעזור בסיווג חלוקת התפקידים ולהסיר את אי הודאות.

למשל, חברת כוח אדם שמעסיקה עובדים לצורך עבודות זמניות – היא בעצם רק המתווכת בין העובד לבין המעסיק בפועל. במקרה של סכסוך עבודה, יש לבחון מי נחשב המעסיק בפועל – וכתוצאה מכך מי חב את חובות המעביד כלפי העובד.

 

מי הוא עובד?

המבחן המקובל כיום להגדרת העובד הוא מבחן מעורב – שבודק בכל מקרה לגופו מי מהצדדים הוא העובד ומי המעביד. זהות העובד נקבעת, בין היתר, לפי השאלה האם הוא כפוך לאדם אחר ומקבל ממנו הוראות, והאם הוא מחויב לבצע את העבודה בעצמו (ולא יכול למנות לעצמו עוזר אישי שיבצע את העבודה במקומו).

 

מי הוא מעסיק?

בית המשפט קבע מספר קריטריונים שלפיהם ניתן לקבוע מי הוא המעסיק. בין קריטריונים אלו ניתן לבחון למי יש את הסמכות לפטר את העובד, מי נותן לעובד חופשות, מי קובע את תנאי ההעסקה והשכר של העובד, מי מפקח על העבודה, מי המעסיק שכתוב בגופים ממשלתיים (כמו המוסד לביטוח לאומי או רשות המיסים), ואף כיצד הצדדים עצמם מתייחסים לעניין וכיצד הגדירו את יחסי העבודה ביניהם.

 

יחסי עובד ומעסיק בין בני משפחה

יחסים אלו קיימים ואפשריים גם מבחינה משפטית, וחלים עליהם הכללים הרגילים שביחסים בין עובד ומעביד.

עם זאת, במקרה של סכסוך עבודה – בית הדין נדרש לבחון לעומק את טיב היחסים שבין הצדדים, ולבחון האם היחסים עולים מעבר לעזרה לבן משפחה והאם אכן העובד קיבל את כל הזכויות וחב את כל החובות של עובד (למשל, שהסדר העבודה היה אמיתי והיקף העבודה היה כמו של עובד מן המניין).

 

פגיעה ביחסי העבודה בין עובד ומעסיק

יחסי עובד ומעסיק יכולים להיות מורכבים, גם בהגדרתם וגם באכיפתם בפועל.

במידה ונפגעו הזכויות שלכם כעובדים (כפי שהן כתובות בחוזה העבודה עליו חתמתם), או במידה ואתם מעסיקים שמעוניינים לברר מהם הצעדים המשפטיים שתוכלו לנקוט כנגד עובד – מומלץ להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה, שידע לענות לכם על כל השאלות הפתוחות ואולי אף להגיע להסדר ללא צורך בהתערבות בית הדין לעבודה.

מידע נוסף על היחסים בין עובד ומעביד, וכיצד ניתן לפעול במקרה של סכסוך עבודה בין הצדדים – תוכלו למצוא באתר האינטרנט של עורך דין איתי אדרת, בכתובת https://aderet-law.co.il.

 

פטיש משפטי נוצץ