פירוק חברה – כל המידע

פירוק חברה הוא הליך שנעשה כאשר בעלי החברה מעוניינים או נאלצים לסגור את החברה. ניתן לפרק חברה בשני הליכים – פירוק חברה מרצון ועקב הוראת ביהמ"ש. חברה עשויה להחליט על פירוקה עקב מספר סיבות – חוסר יכולת לעמוד בתשלום חובותיה, סכסוך בין שותפים, חוסר פעילות ועוד. מדובר בהליך מורכב, שלעיתים כרוך במאמץ רב ומשאבים רבים, ומצריך הבנה גבוהה של ההליכים, החוק והאלטרנטיבות האפשריות.

 

מתי מפרקים חברה?

הליך פירוק החברה יכול להתרחש בשני הליכים: הראשון הוא פירוק החברה מרצון. הליך זה לרוב נגרם מקושי בתפעול החברה, קשיים כלכליים ובעיות מנהליות. במקרה זה, פירוק החברה יתנהל בצורה עצמאית וללא מעורבות של ביהמ"ש, כאשר לחברה יש אפשרות כלכלית להחזיר את חובה לנושיה, והיא הצהירה על יכולתה לפרוע את חובותיה תוך שנה (הצהרת כושר פירעון).

הליך אפשרי נוסף לפירוק החברה הוא פירוק בהוראת ביהמ"ש. ישנן ארבע עילות אפשריות, שבמידה ומתקיימת אחת מהן, בית המשפט יכול לפרק חברה: חדלות פירעון (חוסר יכולת החברה לפרוע את חובותיה); חוסר פעילות למשך שנה או אי-התחלת העסקים תוך שנה מרגע התאגדותה; פירוק מן הצדק והיושר (לדוגמא – חוסר בניקיון כפיים בהתנהלות החברה); והחלטה מיוחדת של החברה עצמה. צו פירוק בהוראת בית המשפט יכול להינתן באמצעות בקשת החברה עצמה או על ידי גורם אחר, כמו למשל נושה שמבקש לכפות על החברה צו פירוק לשם פירעון חובותיה אליו.

 

תהליך הפירוק

פירוק בהוראת בית משפט: ביהמ"ש יכול להורות על פירוק חברה באמצעות אחת העילות לעיל. אם אחת מהן אכן רלוונטית למצב, ביהמ"ש ימנה מפרק מטעמו, עורך דין או רואה חשבון, שתפקידו לבצע את חלוקת הנכסים ואת המשא ומתן עם הנושים. כאשר ניתן צו הפירוק, לא אפשרי עוד לתבוע את החברה, ועל המפרק לחלק את כל נכסי החברה ולסלק את חובותיה. בדין הישראלי יש כללים לחלוקת הנכסים לפי סדר עדיפויות ברור. רק כאשר הנכסים יטופלו, יינתן צו חיסול.

פירוק מרצון: פירוק מסוג זה מתחלק לשני מצבים אפשריים: פירוק מרצון כאשר החברה היא בעלת כושר פירעון ומסוגלת לשלם את כל חובותיה תוך שנה. נדרשת החלטה של האסיפה הכללית, ומינוי מפרק שאמון על הליכי הפירוק.
מצב שני אפשרי הוא פירוק מרצון כאשר לחברה אין כושר פירעון. במקרה זה, סביר להניח שהפירוק ינוהל על ידי הנושים.
פירוק מרצון נעשה באופן דומה להליך פירוק מטעם ביהמ"ש, ומסתיים בהצהרת פירוק מול רשם החברות.

היעזרות במשרד עו"ד מנוסה ואמין תסייע לכם להכיר את היתרונות והחסרונות בכל הליך ולהתוודע לזכויותיכם, כך שידכם תהיה על העליונה. משרד דן מור מזמין אתכם להתייעצות ללא עלות, כך שהליך פירוק החברה ייעשה בצורה הקלה והיעילה ביותר, ללא בזבוז מיותר של כסף או זמן. היכנסו לאתר https://danmor.co.il ותמצאו את הפתרון עבורכם.

אישה מסבירה