תביעה נגד פנסיה בגין אובדן כושר עבודה

כאשר מתקיימת תאונה המובילה לאובדן כושר עבודה ניתן לקבל פיצויים על כך במסגרת הביטוח הפנסיוני של המבוטח.

מדובר בהליך יחסית סטנדרטי המאפשר פיצויים בהתאם לפוליסת הביטוח המסוימת (שכן המשקל של הרכיבים השונים בפנסיה משתנה בין מבוטח ומבוטח).

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא חלק מן הפנסיה החודשית המשולמת מידי חודש במסגרת התשלומים הפנסיונים ותפקידו של רכיב זה להבטיח שלמבוטח תהיה קצבה חודשית במידה ובעקבות תאונה לא יוכל להמשיך ולהתפרנס (או באופן חלקי או באופן מלא) בעקבות ההרעה במצבו הבריאותי.

 

חשיבותה של הפוליסה

כאשר מדובר על תביעות מן הסוג הזה – ישנו שוני גדול מאוד בין המסלולים השונים בגובה הקצבה אשר תתקבל על ידי חברת הביטוח במידה ובעקבות תאונה ישנו אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה. הפערים בין הפנסיות קשורים בדומיננטיות של הרכיבים הפנסיונים השונים.

הבחירה של דומיננטיות הרכיבים היא בחירה אשר אמורה להינתן באופן חופשי לעובדים ולמעסיקים שלהם אין אפשרות להתערב בבחירות הפנסיוניות האלו של העובדים שלהם.

 

הסוגים השונים של אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה יכול להיגרם מגורמים רבים – ולכל אחד מהם ישנה השפעה על גובה הפיצויים שינתנו למבוטחים. למשל, כאשר מדובר על מצב ובו אובדן כושר העבודה נובע ממחלה שהייתה לעובד והייתה ידועה לחברת הביטוח – לא כל הפוליסות מפצות על אובדן כושר עבודה במצבים כאלו (פעמים רבות ביטוחי מנהלים לא כוללים אפשרות לבטח מפני מחלות קיימות, או לחילופין זה יעלה את פרמיית הביטוח משמעותית).

אפשרות אחרת לא קשורה לגורם של אובדן כושר העבודה אלא על סוגו של האובדן – במידה וישנו אובדן יכולת לעבוד בסוג מקצועות מסוים (למשל מקצועות הדורשים עבודה פיזית), לרוב הביטוח הפנסיוני לא יאפשר פיצוי במצב כזה שכן, לרוב יהיה ניתן לעבוד במקצועות מסוג אחר. גם כאן, ישנו הבדל בין הפנסיות השונות שכן פעמים רבות דווקא בפנסיות מנהלים ישנו סעיף המאפשר להיות מפוצים בגין היכולת לעבוד במקצוע מסוים.

בנוסף, במידה ומדובר באובדן כושר עבודה הנוגע להיקף העבודה (למשל פגיעה המאפשרת לעבוד רק בהיקף משרה נמוך יותר, נניח רבע משרה בלבד), גם כאן – הפוליסות משתנות בהיקף הפיצויים שיינתנו למבוטח המגיש תביעת אובן כושר עבודה.

 

כיצד יודעים כמה הגנה ניתנת?

ניתן לדעת על מה הפוליסה מגנה ועל מה לא על ידי פתיחה של חוזי הביטוח שנחתמו עם חברת הביטוח. עם זאת, משום שהחוזה כתוב בשפה משפטית ומסורבלת, לעיתים ישנו צורך בתיווך של איש מקצוע – עורך דין לענייני ביטוח, שיכול לסייע להבין האם מדובר בפוליסה שמתאימה לטיב העיסוק או לאו.

הגשת התביעה כפופה לפרוצדורה הפנימית של חברת הביטוח – החל משלב איסוף המסמכים הדרושים, פורמט הגשת התביעה ואופן הגשת הערעור עליה. המידע על כל אלו נמצא באתרים של חברות הביטוח.

 

כלי משפטי